Sök på polisen.se

Bedrägerierna fortsätter

Under de senaste två dygnen har 18 bedrägerier och bedrägeriförsök gjorts i Region Bergslagen.

Polisens kontaktcenter (PKC) i Bergslagen uppmanar till försiktighet gällande bedrägerier i regionen. De har under de senaste dagarna sett en ökning i anmälningsinflödet.

Vi kan se två tydliga modus på bedrägerierna/försöken som genomförts. Det ena är ID kapning på Facebook och det andra är ”banken ringer” bedrägerier.


I de fall Facebook har kapats tillfrågar man en "vän" om hjälp med att slutföra ett köp på internet. De påstår att deras Swish är trasigt och de behöver hjälp med att slutföra köpet. Eftersom det är en ”vän” hjälper man till med att lösa problemet, oftast efter en kortare konversation på messenger med vännen, och swishar pengar till det uppgivna telefonnumret.


Det andra tydliga modus vi sett de senaste dagarna är att en person ringer och uppger sig komma från en bank, alternativt Klarna. De säger att ett köp gjorts, eller ett lån ansökts, från den uppringdes konto och att banken alternativt Klarna misstänker att det inte stämmer. Den som blir uppringd vidimerar detta, d.v.s. att de inte gjort något köp eller gjort en låneansökan. Han/hon blir då ”vidarekopplad” till bankens säkerhetsavdelning för att lösa problemet. Hos ”säkerhetsavdelningen” blir den uppringde uppmanad att logga in med sitt bank-ID för att kunna häva köpet/annullera låneansökan.


Kortfattat uppmanar vi, återigen, att inte logga in med bank-ID på uppmaning av någon som ringer från banken. Våra banker jobbar inte på detta sätt.


Vi uppmanar också att vara uppmärksam på ID-kapning via Facebook. Om en ID-kapning skett har de också tillgång till messenger. Ring istället till din vän och kontrollera uppgifterna.