Framgångar i arbetet mot illegal alkoholförsäljning

Polisen i Södertälje har under senare år arbetat för att bekämpa illegal festverksamhet och illegal alkoholförsäljning. Det har resulterat i stora beslag, beslut om höjd skatt och fällande domar.

I början på november 2018 gjorde polisen i Södertälje flera tillslag där man gjorde beslag på nära 1 900 flaskor spritdrycker, 191 förpackningar lådvin, 3 200 burkar öl och 1 650 limpor cigaretter.

De två misstänkta dömdes i Södertälje tingsrätt i mars 2019 för bland annat grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor, grov olovlig befattning med smuggelgods samt olovlig försäljning av alkohol till fängelse i 1 år och 3 månader respektive 6 månaders fängelse.

Under 2019 initierade Skatteverket en utredning som resulterade i beskattning av alkohol- och tobaksvaror samt därtill beslut om skattetillägg. Skattebeslutet resulterade i höjd skatt motsvarade nära 1,4 miljoner kronor.

Arbetet är ett lyckat resultat av myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserade brottslighet ingår: Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även länsstyrelsen.

Ett par myndigheter deltar på plats i insatserna, medan andra endast deltar i planeringen inför och efter genomförandet.

I Stockholm finns sedan 2018 en myndighetsgemensam tillsyn och kontroll av företag, föreningar eller arbetsplatser som kopplas till organiserad brottslighet eller bidrar till osund konkurrens. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens särskilt utsatta områden.