Internationell konferens om korruption hölls i Stockholm

Globala utmaningar och korruptionens underliggande mekanismer. Det var temat när EPAC hade sitt årliga möte i december – denna gång i Sverige. Avdelningen för särskilda utredningar, vid polisen, var arrangör.

Korruption är ett brett begrepp. Generellt handlar det om brott som begås av en person eller organsation som utnyttjar och missbrukar sin ställning för egen - eller för någon annans - vinning.

EPAC är en plattform för att samarbeta, byta erfarenheter och utveckla gemensamma strategier mot korruption. I årets konferens, den 19:e i ordningen, var 34 länder representerade.

Inrikesminister Mikael Damberg inledde konferensen tillsammans med rikspolischefen Anders Thornberg och EPAC:s president, Andreas Wieselthaler.

Anders Thornberg pratade om hur viktigt det är att dedikera resurser både för att förebygga och bekämpa korruption, att ett misslyckande i längden försvagar samhällets demokratiska fundament och förstör tilliten för rättssystemet och den offentliga och privata sektorn.

Trend att korruption ökar

Svensk polis bekämpar korruption både externt och internt – genom Avdelningen för särskilda utredningar, SU, som var värd för konferensen. På SU utreds polisanställda som misstänks för brott.

SU:s chef, Ebba Sverne Arvill, är en av Sveriges representanter för EPAC. Hon säger att enligt siffror från 2018 års internationella korruptionsindex är korruptionen i Sverige relativt låg. Men det betyder inte att Sverige är förskonat.

– Den internationella trenden är att korruption generellt sett ökar, så även i Sverige, säger hon.

Vilken typ av korruption är det som ökar?

– Vi ser i vårt underrättelsearbete att korruptionen ökar, men det finns ingen analys för vilken typ det är som ökar, säger Ebba Sverne Arvill.

Organiserad brottslighet största utmaningen

Årets tema var bland annat Globala utmaningar. Vilka är de största globala utmaningarna?

– Främst är det den organiserade brottsligheten, som medför en ökad internationell rörlighet både fysiskt och via internet.

Under konferensen delades ett pris ut till det bulgariska projektet “Stay clean, say NO to corruption”. Den huvudsakliga idén med projektet är att på ett lättförståeligt sätt, till exempel genom information på vattenflaskor, informera medborgarna om verktyg för att förhindra korruption och om hur man på ett tidigt stadium kan upptäcka risker för korruption.

EPAC

• är ett oberoende, informellt nätverk som består av drygt 70 myndigheter och tillsynsorgan från Europarådets medlemsstater.

• erbjuder en plattform för erfarenhetsutbyte, ett gränsöverskridande samarbete och möjlighet att utveckla gemensamma strategier mot korruption.

• bildades 2001 under det belgiska ordförandeskapet i Europeiska unionen.

• Anordnar varje år en konferens tillsammans med European contact-point network against corruption (EACN).

Sveriges representanter i EPAC-samarbetet är Kim Andrews, chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption och Ebba Sverne Arvill, chef för Avdelningen för särskilda utredningar vid Polismyndigheten.

Läs mer om EPAC på internet: www.epac-eacn.org