Lägesbild Rimfrost

Efter att Operation Rimfrost nu pågått i en månad, fortsätter polisarbetet enligt plan.

Polisen i region Syd har nu passerat 12 kg i olika beslag av narkotika sedan starten av Rimfrost. Över 4000 narkotikaklassade tabletter och ett 20-tal vapen har också tagits i beslag. 

- Våra insatser som vi bland annat gjort mot narkotikahandeln har gett resultat. Vi har fler poliser på våra gator och torg som kan arbeta mot problematiken och förhoppningsvis kan det leda till en ökad trygghet för allmänheten. Vårt långsiktiga arbete, som vi nu intensifierat genom Rimfrost, tror vi på, men det kommer att ta tid, säger Stefan Sintéus regional kommenderingschef Rimfrost Syd.

Syftet med Operation Rimfrost är att bryta en negativ trend som utvecklats gällande skjutningar och sprängningar i kriminella konflikter.

- Rimfrost är en del av en större nationell satsning av hela svensk polis för att öka vår förmåga att bekämpa skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer. Just nu ser vi arbete som har bäring på Rimfrost i nästan alla landets polisregioner. Resultatet vi redovisar nu är mervärdet av Rimfrost i region syd, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef Rimfrost.

Beslag i region Syd under Rimfrost

Narkotika: 12 kg
Vapen: 20-tal
Narkotikaklassade tabletter: 4016 stycken
Kontanter: 325 000 kronor
Ammunition: 439 stycken
Sprängmedel: 2 kg

Statistiken är ett urval av beslag i region Syd inom ramen för Operation Rimfrost från 12 november 2019 till 12 december 2019.

Polisens arbete mot narkotika