Mer tid på nätet – mer utsatt

Gärningsmännen slänger ut kroken brett på många plattformar och sedan fortsätter kontakten där det blir napp. Snabbt övergår första kontakten till att brott begås. På jullovet är många unga mer ute på nätet och risken att utsättas för brott ökar.

Polisen vill uppmuntra föräldrar och vuxna att aktivt prata med barnen om livet på nätet och de risker de kan utsättas för. Den här typen av kontaktförsök pågår på många olika plattformar, både i spel och på sociala medier och övergår ofta till Snapchat som idag är en av de största plattformarna för barn och unga.

– Numera går det oftast betydligt fortare mellan första kontakt till att brott begås. Brotten kan innefatta allt från kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till sexuella ofredanden, utnyttjande av barn för sexuell posering eller våldtäkter säger Andrea Norell, polis och utredare.

Ska vi byta ”nudes”?

Många unga utforskar sin sexualitet i den här åldern och nätet är en plattform för det. Efter en kort chattkontakt så kanske den man pratar med börjar skriva på ett sexuellt sätt, till exempel ”ska vi byta nudes?” (nakenbilder). Så börjar man dela nakenbilder frivilligt med någon som inte är den han eller hon utger sig för att vara.

Ett annat scenario är att gärningsmannen går fort fram i sin kontakt och ber om sexuella bilder. Så fort en nakenbild har skickats hotar gärningsmannen med att sprida bilden till barnets familj eller vänner, om inte barnet skickar fler nakenbilder.

– Om det börjar komma hot så ska man omedelbart avbryta relationen och prata med en vuxen. Ibland berättar barnen själva för föräldrar, en kompis eller en skolkurator. Eller så märker föräldrarna något som verkar misstänksamt i barnets mobil, berättar Andrea Norell.

Det finns ärenden där bilder har spridits och skolan har varit väldigt aktiv och gått runt i alla klasser och informerat och uppmanat att inte sprida den aktuella bilden vidare. Att sprida bilder vidare är i sig ett brott, vilket inte alla barn och ungdomar förstår.

Polisanmäl alltid

Skuld och skam gör att många barn och unga vill radera konton och chattkonversationer, material som polisen behöver för att kunna utreda händelsen och spåra gärningspersonen. Oavsett hur allvarlig händelsen upplevs så vill polisen att alla sexualbrott över internet ska anmälas. Och gärna så snabbt som möjligt eftersom det påverkar möjligheterna att utreda händelsen.

– Om ett barn har blivit kontaktat i ett sexuellt syfte, så är det viktigt att det anmäls även om kontakten inte ledde till andra sexualbrott. Förutom att vi då kan utreda det aktuella brottet, så kanske vi även kan förhindra att samma person går ännu längre med sitt nästa offer, säger Andrea Norell.

De uppgifter polisen behöver är användarnamn och visningsnamn för den som blivit utsatt och gärningspersonen, samt vilken plattform det har skett på. Tiden är kritisk för att få tag på uppgifter kopplade till konton. Tack vare en omskrivning i lagen om elektronisk kommunikation sparas uppgifter hos operatörer vilket underlättar polisens arbete.

Material från polisen – för föräldrar eller skolan

Det förebyggande arbetet är viktigt och vuxna i barnens närhet, föräldrar, skolpersonal eller andra vuxna, är viktiga för att prata om riskerna med livet på nätet. Polisen har därför tagit fram en kort film och ett material med diskussionsfrågor och råd från polisen, som kan användas hemma i dialog med barnen, i en skolklass eller med en grupp ungdomar.

Film: Gromning - prata om risker på nätet
Folder: Gromning - prata om risker på nätet
Utsatt för brott - gromning
Skydda dig mot brott - gromning

Fakta

It-relaterade sexualbrott drabbar barn ibland så unga som 8 år upp till övre tonåren, vanligast är unga mellan 12-15 år. Tjejer drabbas i störst utsträckning, men cirka 10-15 procent är killar. Det finns en överrepresentation av barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska diagnoser.