Myndighetssamverkan mot olovlig förflyttning av kontanter

I november genomförde Kronofogden och Tullverket en insats på Arlanda med fokus på kontanta medel. Gränspolisen fanns tillgänglig och deltog vid några tillfällen.

Den som reser över EU:s gräns med 10 000 euro eller mer i kontanta medel behöver anmäla det till Tullverket. Den myndighetsgemensamma insatsen hade som syfte att förbättra förmågan att upptäcka olovlig flytt av dessa kontanta medel. Ekonomiska resurser som kan ha en koppling till penningtvätt, finansiering av terrorism och annan kriminell verksamhet.

– Trots att vi i Sverige har minskat kontanthanteringen är det förvånansvärt stora flöden av kontanter som korsar våra gränser. Bedömningen är att den största delen handlar om kontanter som lämnar landet. Gränspolisen deltar i samverkan med andra myndigheter utifrån de internationella åtaganden som Sverige har förbundit sig till för att bekämpa penningtvättbrott, säger Kjell Lund vid gränspolisen i Stockholm.

Tullverket gjorde cirka 150 kontroller vid gaterna för avgående flyg och identifierade ett 50-tal personer på väg ut ur Europa med kontanter upp till 10 000 euro. Myndigheten ser ett mönster att personer lägger sig under den lagliga gränsen för att undvika anmälningsskyldigheten.

Kronofogden utmätte drygt 370 000 kronor i kontanter, exklusiva smycken och elektronik. Pengar som ska gå till att betala bland annat skadestånd till brottsoffer, skatteskulder och obetalda underhållsstöd.

Källa: Tullverket

Mer information

Samma typ av insats har skett på Landvetter.

Mer information om insatsen på Tullverkets webbplats

Resa med kontanta medel
Med kontanta medel menas, förutom sedlar och mynt, även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier och postanvisningar samt värdepapper. Anmälningsplikten är ett led i Sveriges arbete med att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt att bekämpa terrorism.