Narkotikainsats visar på omfattande handel

I helgen genomförde polisen en narkotikainsats kring krogar i Stockholm city. Syftet med insatsen var att skapa sig en bild av problematiken samt att visa att polisen tar narkotikaproblematiken på allvar.

Under två kvällar rapporterades 40 personer för narkotikabrott. 70 procent av dessa personer var människor som aldrig tidigare hade rapporterats för narkotikabrott.

– Ett av målen med narkotikainsatsen, som ingår i operation Krog 2022, är att på ett tidigt stadium avbryta pågående narkotikamissbruk. Att så många av personerna vi rapporterade aldrig har varit i kontakt med oss tidigare gällande narkotika visar hur viktiga de här insatserna är för att överhuvudtaget upptäcka dessa personer, säger Patrick Widell, kommissarie i Polisområde city.

Ett annat mål med insatsen var att öka risken att bli lagförd om man väljer att bruka narkotika på krogar i city. Därigenom kan man skapa en tryggare miljö för de gäster som vistas på krogarna och för de som har krogen som sin arbetsplats.

– Polisen och våra samarbetspartners, exempelvis krognäringen, arbetar med att utbilda personalen på krogarna i city. Under insatsen kunde vi se att krogar som har arbetat hårt med att utbilda sin personal och arbetar med problematiken, har större framgång gällande det förebyggande narkotikaarbetet, säger Patrick Widell.

Långsiktigt verkar polisen för att de personer som upptäcks och rapporteras ska kunna få vård och därmed bryta sitt beroende.

Inom alkohol och trafik har polisen idag ett tätt samarbete med vården i Stockholm. Konceptet går ut på att vid upptäckten av exempelvis en rattonykter person, se till att den personen omedelbart då han eller hon är som mest vårdmotiverad, kommer i kontakt med vården.

– På sikt är vårt önskemål att få till stånd en liknande modell gällande narkotikabrukare för att avbryta missbruket, framför allt för de personer som är tidiga i sitt missbruk, säger Peter Ågren, polisintendent i Polisområde city.

Under insatsen gjordes 45 polisanmälningar, 40 personer rapporterades för olika typer av narkotikabrott. 28 av dessa hade inte tidigare varit i kontakt med polisen för liknande brott. Man beslagtog en mängd narkotiska preparat, bland annat kokain, amfetamin, cannabis, ecstacy och ketamin.

Citypolisen kommer att fortsätta att uppmärksamma narkotikaproblematiken på krogarna i Stockholm city och samverkar inom arbetsmetoden Krogar mot Knark