Nattknappen upphör i Stockholms län

Polisens Nattknappen har varit en bemannad telefon under fredags-, och lördagsnätter till stöd för den som känt otrygghet exempelvis på väg hem från tunnelbanan eller bussen. På grund av för lågt användande upphör Nattknappen efter nyår.

I genomsnitt har det ringt ett samtal per dygn. Det motiverar inte kostnaden för administration, telefonabonnemang eller volontärernas engagemang, säger Jenny Ögren, volontäransvarig i region Stockholm.

Nattknappen har funnits i tio år och startade som ett lokalt initiativ av polisanställda på Norrmalm. Tjänsten har byggt på frivilligt arbete från polisens volontärer som på fritiden hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

SL:s trygghetsnummer: 020 120 25 25
Om du är utsatt för brott ska du alltid ringa 112

Polisens volontärer i Stockholms län

Hittills i år har polisens volontärer i region Stockholm haft cirka 870 olika typer av uppdrag och cirka 120 uppdrag återstår för december.

Vill du bli volontär?

Om du har fyllt 18 år och är intresserad av att bli volontär kan du kontakta polisen i den region du bor. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos polisen.

Som volontär ska du ställa dig bakom en demokratisk värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse där det bland annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Exempel på volontärernas uppdrag:

  • nattvandringar och andra trygghetssatsningar
  • sprida information, till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott
  • bistå polisen vid olika arrangemang
  • vägleda brottsoffer, till exempel ge råd om hur de kan få hjälp.

Polisens volontärer