Nio åtalas för brott kopplade till organiserad brottslighet

Idag väcks åtal i ett omfattande ärende gällande flera fall av synnerligen grova narkotikabrott, ett synnerligen grovt vapenbrott och flera fall av grova penningtvättbrott. Ärendet har hanterats av Noa i samverkan med flera polisregioner.

Totalt åtalas nio personer, varav sex personer suttit häktade under en längre tid. De flesta hemmahörande i södra Stockholm.

Det har varit ett omfattande polisarbete som lett fram till åtalet. Sektionen för Aktionsgruppsverksamhet på Noa, nationella operativa avdelningen, har samordnat polisarbetet, som skett i samverkan med andra delar av Noa, flera av polisregionerna och med Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Utredningen har pågått sedan i början på april 2019:   

  • I april 2019 kunde polisen konstatera att flera av de åtalade åkt till Göteborg. Där hämtade de ett parti narkotika bestående av 62 kg Cannabis (marijuana), förpackade i 13 stycken flyttkartonger. På väg tillbaka till Stockholm stoppades ett av deras fordon i höjd med Södertälje och föraren greps. Narkotikan togs i beslag. 
  • Dagen efter tog sig två av huvudmännen till Kronofogdemyndigheten i Sundbyberg för att hämta ut ett fordon de fått omhändertaget på grund av felparkering och utmätning. I samband med att bilen hämtades av huvudmännen, genomförde polisen en planerad aktion och grep dem. I ett ombyggt dolt utrymme i golvet på den uthämtade bilen anträffades cirka 21 kg amfetamin, 6 vapen och ammunition.
  • Under våren grep polisen i Värmland två norska medborgare med cirka 5 kg kokain i närheten av gränsen mellan Sverige och Norge. På förpackningsmaterialet säkrades fingeravtryck tillhörande en av huvudmännen. Polisen i Värmland har hanterat de båda norska medborgarna som köpare av partiet, och de är dömda för synnerligt grovt narkotikabrott i både tingsrätt och hovrätt. Noas Aktionsgrupp har utrett ärendet vidare med brottsrubricering synnerligt grovt narkotikabrott, och gällande säljare av narkotikan kopplat till huvudmännen som redan var häktade.
  • Under hösten gjordes ännu ett beslag av cirka 4 kg högkoncentrerat kokain på arbetsplatsen till en av de redan häktade personerna. Beslaget har kunnat kopplas till utredningen kring de båda norska medborgarna. Den utredningen har hanterats av Aktionsgruppen i region Stockholm. 
  • Under hösten säkrades information i en beslagtagen mobiltelefon tillhörande en av de häktade personerna som visade på en mycket omfattande narkotikahandel under 2018 och 2019, kopplat till stora summor pengar. Noas Aktionsgrupp startade en ny utredning gällande misstanke om synnerligt grovt narkotikabrott.

Till detta ärende har även tillgångar och kontanter till betydande värden säkrats.

Ärendet är även hanterat inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Fakta

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen