Ny chef på rikspolischefens kansli

Martin Valfridsson

Martin har varit tillförordnad chef på rikspolischefens kansli sedan den 1 oktober och fortsätter nu i rollen permanent. Bild: Lars Hedelin

Martin Valfridsson blir ny chef för rikspolischefens kansli.

Det är nu klart att Martin Valfridsson, idag rättschef och chef för rättsavdelningen, blir ny chef för rikspolischefens kansli. Martin har varit tillförordnad chef på rikspolischefens kansli sedan den 1 oktober och fortsätter nu i rollen permanent.

– Polisen har ett stort och mycket viktigt uppdrag. Rikspolischefens kansli har en avgörande roll bland annat med att samordna myndighetens arbete på strategisk nivå. Här ser jag fram emot att få bidra, säger Martin Valfridsson.

– Det har varit en omfattande rekryteringsprocess och vi har arbetat tillsammans med ett externt rekryteringsbolag. Jag är mycket nöjd över att Martin Valfridsson kommer att bli ny kanslichef. Martin har med sin erfarenhet och kunskap som bland annat tjänsteman och statssekreterare inom Regeringskansliet, särskild utredare och domare, chef för rättsavdelningen inom polisen mycket goda förutsättningar att tillsammans med medarbetarna leda den fortsatta utvecklingen av kansliet, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Fakta: Rikspolischefens kansli

Rikspolischefens kansli, RPCK, utgör ett stöd och arbetar med strategisk rådgivning till rikspolischefen. RPCK koordinerar avdelningarna i syfte att stärka Polismyndighetens samlade förmåga till strategisk samordning. RPCK är även myndighetens kontaktpunkt mot Regeringskansliet (Justitiedepartementet).  

Kansliet består av de organisatoriska enheterna sekretariatet, strategisk analys och omvärld och verksamhetsskydd. I avdelningen ingår även administrativt en organisatorisk enhet för tillsyn. Tillsyn rapporterar direkt till rikspolischefen.

  • Ansvarsområdena för RPCK består delvis av:
  • Analyser till stöd för rikspolischefen och NSLG
  • Samordning av föredragningar inför rikspolischefen och av NSLG:s möten
  • Samordning av NSLG:s möten
  • Leder arbetet i Kanslichefsforum
  • Insynsrådets sammanträden och samordning av regionpolisråden
  • Etiska rådets sammanträden
  • Processansvar för verksamhetsskydd inklusive säkerhetsskydd