Ny teknik kräver lagändring

En ändring i Utlänningsdatalagen krävs för att kunna genomföra en pilotverksamhet kring ansiktsigenkänning.

Polismyndigheten behöver införa teknik som kan känna igen och kan matcha bilder på resenärer mot bilder i resehandlingar. Med den nya tekniken kring ansiktsigenkänning kan myndigheten bland annat motverka att stulna pass används av grovt kriminella för att ta sig in och ut ur landet.

Sedan tidigare finns rättslig grund för att påbörja verksamhet kring ansiktsigenkänning vid gränskontroll. Däremot behöver en paragraf i utlänningsdatalagen ändras innan det är möjligt att påbörja den testverksamhet som ska föregå skarp drift.

– Dialog kommer föras med Justitiedepartementet i frågan, men i nuläget är det oklart när testverksamheten kan startas och. Det är angeläget att testerna kan påbörjas så snart som möjligt för att Polismyndigheten ska ges förutsättningar att uppfylla de EU-rättsliga krav som ställs på gränspolisverksamheten, säger Britt-Louise Wahlberg, processledare IT, Polismyndigheten.

Det råder samsyn mellan Polismyndigheten och Datainspektionen om att det finns ett uppenbart behov av att utföra testverksamheten kring ansiktsigenkänning innan det tas i drift, bland annat för att säkerställa likabehandlingsprincipen.