Samverkan mot målvaktsadress och samordningsnummer

Efter ett myndighetsgemensamt tillslag mot en lägenhet i Botkyrka i förra veckan togs en person med till förhör misstänkt för skattebrott. Den misstänkte har mot betalning låtit personer med samordningsnummer ha sin post till lägenheten.

Samverkande myndigheter bedömer att lägenheten är en typisk ”målvaktsadress”, en adress där någon betalar för att stå skriven på men inte bor där, som använts systematiskt under flera år.

Under husrannsakan påträffades även ett pass tillhörande en medborgare i Georgien som gränspolisen omhändertagit något dygn tidigare. Passhandlingen medför sannolikt att personen betydligt snabbare kommer att kunna avvisas från Sverige.

I insatsen deltog även personal från Skatteverket, sakkunniga i frågor om skillnaden mellan personnummer och samordningsnummer. En skillnad är att samordningsnummer inte ställer krav på att personen ska vara bosatt på den adress som lämnats till Skatteverket, vilket en folkbokförd person måste vara. Där av kan lägenheten fungera som en så kallad målvaktsadress.

Övrig del av insatsen riktades mot företag i Botkyrka som på olika sätt snedvrider konkurrensen genom att använda illegal arbetskraft, strunta i regler kring kassa och personalliggare. Totalt omhändertogs fyra utländska medborgare som arbetade utan giltiga arbetstillstånd och i samtliga fall har anmälningar om brott mot utlänningslagen upprättats. Dessa företag riskerar också att betala utlänningslagens särskilda avgift om 46 500 kr för varje person som arbetade utan tillstånd.

Av sex kontrollerade företag klarade sig två helt utan anmärkningar – en butik och en kroppsvårdssalong.

Om samordningsnummer

Samordningsnummer är en administrativ beteckning som används vid registrering av personer som varken är eller har varit folkbokförda i Sverige, till skillnad från personnummer som tilldelas i samband med att en person folkbokförs. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Om myndighetsgemensamma kontroller

I den myndighetsgemensamma satsningen mot brottslighet ingår: Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även länsstyrelsen.

Ett par myndigheter deltar på plats i insatserna, medan andra endast deltar i planeringen inför och efter genomförandet.

I Stockholm finns sedan 2018 en myndighetsgemensam tillsyn och kontroll av företag, föreningar eller arbetsplatser som kopplas till organiserad brottslighet eller bidrar till osund konkurrens. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens särskilt utsatta områden.