Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Samverkan mot våld i nära relation

Inslag av stress och alkohol kan under jul- och nyårshelgen innebära en förhöjd risk för de som lever i en destruktiv relation. Anmälningarna om våld i nära relation brukar också öka efter dessa helger enligt brottsstatistiken.

Polisen tillsammans med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommun går i dagarna ut med ett gemensamt utskick till samtliga hushåll i respektive kommun i syfte att sprida kunskap och öka medvetenheten om våld i nära relationer.

Polisen ser en styrka i att samverka för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Tillsammans med kommunerna har polisen under hösten bland annat utbildat personal vid de kommunala bostadsbolagen.

– Syftet med utbildningen har varit att öka kunskapen om våld i nära relation, att definiera vad det är och hur man kan upptäcka våldet. Den ökade kunskapen och medvetenheten hoppas vi ska ge mod och vilja hos individen att agera på ett sådant sätt som hjälper. När polis och kommunens socialtjänst får vetskap om vad som sker så har vi också möjlighet att bidra med åtgärder för både den drabbade och för förövaren. Gör vi det här tillsammans så blir vi så mycket starkare, säger Per Bäckström, kommunpolis.

Brott i nära relation

Presskontakt

Per Bäckström
Kommunpolis
Telefon: 010-568 23 03