Sök på polisen.se

Information om Rimfrost i Regionpolisrådet i Stockholm

Bild på Towe Skjöld inom polisen

Towe Skjöld är biträdande för polisen i region Stockholm särskilda händelse Rimfrost.

Polisens insatser mot det grova skjutvapenvåldet har intensifierats och övriga samhället måste göra sin del. Det var delar av budskapet när biträdande kommenderingschefen i Rimfrost, Towe Skjöld, besökte Regionpolisrådet.

Regionpolisråden finns i hela landet och ska säkerställa medborgarnas insyn i den nya Polismyndigheten på regional nivå. I rådet finns representanter från samtliga riksdagspartier och regionpolischef Ulf Johansson är ordförande.

Onsdag den 4 december medverkade den biträdande kommenderingschefen för region Stockholms särskilda händelse Rimfrost på mötet med Regionpolisrådet för att berätta om arbetet.

Rimfrost innebär en nationell kraftsamling i arbetet mot det grova våldet som polisen i region Stockholm jobbat med sedan länge. Det innebär bland annat ett ökat gemensamt fokus på ett antal individer i kriminella nätverk, men även metodutveckling och ökad samverkan i arbetet mot till exempel sprängningar. Regionen bidrar även tillsammans med övriga regioner i landet med förstärkning till, i ett första skede region Syd.

– Det är en kraftsamling för att minska antalet skjutningar och sprängningar och där hela polisen samverkar för att nå resultat. Det är av vikt att bryta den negativa utvecklingen – något vi arbetat med i region Stockholm sedan ett antal år tillbaka, säger biträdande kommenderingschef Towe Skjöld.

Insatser krävs från hela samhället
För att lyckas komma tillrätta med de problem som finns krävs en rad insatser från hela samhället. Det handlar inte minst om skolresultat och sociala insatser och det är något som Polisen pekat på i en rad sammanhang.

 – Det blev en mycket bra diskussion i Regionpolisrådet om situationen. Vi arbetar för att utveckla vår dialog med övriga samhället och arbetar också för att ha samverkansöverenskommelser med alla kommuner i Stockholms län och på Gotland. Det är av vikt att vi arbetar tillsammans och att alla gör sin del för att vi på både kort och lång sikt ska kunna bryta den negativa utvecklingen, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.