Trafikvecka med fokus på nykterhet

Polis stoppar bil

Risken för en allvarlig trafikolycka ökar när alkohol eller droger och bilkörning kombineras. Bild: Polisen

Julen nalkas och så även julfester, julbord och glöggmingel. Under vecka 50 lägger polisen extra stort fokus på nykterhet i trafiken.

Polisens huvudsyfte med trafikveckan är framför allt att uppmärksamma vikten av att alltid köra nykter, för att alla trafikanter ska vara säkra på vägarna. Vi vill se en minskning i antalet skadade och döda i trafiken.

– Årligen omkommer fler än 250 människor i trafiken i Sverige. Vid ungefär en tredjedel av dödsolyckorna är alkohol eller droger involverade, säger Ursula Edström, trafikstrateg på Polismyndigheten.

Risken för en allvarlig trafikolycka ökar när alkohol eller droger och bilkörning kombineras.

– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Var 500:e bil har en alkoholpåverkad förare bakom ratten. Därmed mångfaldigas risken för en dödsolycka både för dem själva och för andra trafikanter.

Insatsveckan under vecka 50 fokuserar på att höja kunskapen om faran med alkohol och droger i samband med bilkörning.

– Alkohol är en av de största trafikfarorna i dag. När vi återkallar körkort för personer som kört alkoholpåverkade är det en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. I fjol återkallade vi 5 746 körkort på grund av rattfylleri och drograttfylleri, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

En fråga som ofta inkommer till polisen är varför vi varnar om planerade nykterhetskontroller.

– Det är helt enkelt så att vi vill stoppa onyktra personer redan innan de sätter sig bakom ratten. Målet är inte att lagföra så många som möjligt, utan att genom synliga kontroller förebygga brott och minimera antalet onyktra förare på våra vägar, säger Ursula Edström.

Trafik – polisens arbete

Vad kan du göra?

• Välj att själv vara nykter för att kunna ta dig hem säkert i alla lägen.

• Åk inte med en onykter förare. Säg ifrån och hindra andra från att köra påverkade. Kom ihåg att ansvaret ligger på oss alla som medborgare, anhöriga eller vänner.

• Misstänker du att någon i din närhet kör berusad, tipsa polisen via 114 14. Vid pågående brott ring 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, färdvägar, tidpunkter med mera.