679 personer på vårens polisutbildning

Tre veckor in på vårterminen 2019 är 679 personer på väg mot polisyrket.

Totalt klarade 771 personer alla tester till polisutbildningen med start vårtermin 2019. Av dessa 771 kom 699 personer till utbildningsstarten i slutet av januari och tre veckor in i utbildningen är 679 kvar i utbildningen.

– Antalet studenter på polisutbildningen ökar succesivt. Dock inte i den takt som vi önskar, säger Anna Orhall chef för enheten HR kompetens på Polismyndigheten.

Polisen har under senare år arbetat hårt för att öka antalet studenter som går polisutbildningen. Två nya polisutbildningar startade i januari i år, en vid Malmö universitet och ytterligare en vid Högskolan i Borås, antalet distansutbildningsplatser har utökats, besked om aspirantplacering ges redan vid antagningsbeskedet och resa och logi till prövningstillfället bekostas numera av polisen.

– Vi gör mycket för att öka intresset till utbildningen och underlätta ansökningsprocessen och ser att det har haft effekt. Intresset för utbildningen ökar varje år, men det är stora processförändringar som tar tid att få igenom. Vi måste intressera helt nya målgrupper att söka sig till polisyrket, säger Anna Orhall.

Under våren 2019 får de som ska testas inför höstterminen 2019 för första gången själva boka tid för prövningstillfälle samt boka resa och logi på ett enklare sätt än tidigare.

Med start vårterminen 2020 ska det också bli möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året, och inte under en specifik antagningsperiod som nu är fallet.

Den nya antagningsprocessen, med bland annat kortare ledtider och möjlighet att ansöka till polisutbildningen under hela året är ett samarbete mellan Polismyndigheten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) och ska vara helt implementerad till 2020.