Sök på polisen.se

”Allvarligt angrepp mot Malmöpolisen”

Den anlagda branden mot ett polisgarage i Malmö under onsdagskvällen är ett allvarligt angrepp mot polisen. Samtidigt fortsätter polisen att stärka sitt skalskydd.

− Det här är ett allvarligt angrepp mot polisen och de poliser som är satta att skydda medborgarna. Vi kommer att fortsätta att lägga stor kraft på att utreda dessa brott för att lagföra de skyldiga, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polisen arbetar mer offensivt

Enligt Polismyndighetens bedömning beror många av angreppen mot polisen under senare år på att polisen arbetar mer offensivt mot de kriminella miljöer som står bakom mycket av den grova brottsligheten.

− Vi har sett en stor ökning av antalet som häktas för grova vapenbrott. Vi tar allt mer vapen och narkotika i beslag. Vi har också framgångar i utredningarna av de många mord och mordförsök som har inträffat i de kriminella miljöerna. De angrepp som riktas mot oss är många gånger en reaktion på vårt arbete, säger rikspolischefen.

80 miljoner till förstärkt säkerhet

Samtidigt fortsätter satsningarna för att stärka skyddet av polisens lokaler. Under 2018 satsades närmare 80 miljoner kronor på att förstärka säkerheten i landets polishus med förbättrade larm, säkerhetsdörrar, kamerabevakning, säkrare receptioner och ökat insynsskydd. Under 2019 avsätts ytterligare 35 miljoner kronor för det fortsatta arbetet.

− Vi kommer att fortsätta detta arbete under kommande år. Det fysiska skalskyddet är en viktig del. Vi uppgraderar också skyddsutrusningen för poliser i yttre tjänst och förstärker skyddet i polisens fordon. Utöver det genomför vi en översyn av polisens säkerhetsorganisation där verksamhetsskyddet och medarbetarskyddet ingår, säger rikspolischefen.