Antalet fullbordade telefonbedrägerier mot äldre halverade

Fullbordade telefonbedrägerier (vishing) har halverats och brottsvinsterna har minskat med nästan 70 procent. Det visar polisens senaste mätning.

Under augusti 2018 noterades det högsta antalet fullbordade vishingbedrägerier med 258 anmälda brott. Enligt senaste mätningen har de fullbordade brotten mer än halverats med 119 brott i januari. Brottsvinsterna har för samma tid minskat med närmare 70 procent från 38 miljoner kronor till 10 miljoner kronor. 

– Det är glädjande att brottstrenden verkar ha brutits. Ett intensivt brottsförebyggande arbete har pågått under hösten för att nå ut till allmänheten och framförallt till vår äldre befolkning. Vi kan se att förmågan att stå emot de bedrägliga samtalen har stärkts, men vi behöver fortsätta arbeta fokuserat på flera fronter för att undvika att fler utsätts för brott, säger Lotta Mauritzson på polisens nationella bedrägericenter. 

Polisens arbete

Polisen beslutade under september 2018 om en nationell särskild händelse för att kunna hantera den stora ökningen av vishingbedrägerier som upptäckts under våren och sommaren 2018. I det brottsförebyggande arbetet har polisen haft dialog med bland andra kommuner, organisationer och företag, för att sprida informationen och genom åtgärder försvåra för gärningspersonerna. Bankerna har exempelvis förändrat i sina tjänster och infört fördröjningar i sina system för att försvåra möjligheterna att genomföra ett bedrägeri.

– Även om vi har kommit en bra bit på väg kommer polisen ha fortsatt fokus på denna bedrägeriform. Det här handlar inte bara om personerna som utför bedrägerierna. De brottsvinster som kommer från brotten kan även kopplas till grova vapen- och narkotikabrott där vi har haft en kraftig ökning den senaste tiden, säger Lotta Mauritzson.

Ändrade tillvägagångssätt

Gärningspersonerna byter ofta tillvägagångssätt för att lura till sig pengar. I ett autentiskt ljudklipp från ett bedrägeriförsök hörs bedragaren, som utger sig att vara från banken, hota att spärra den uppringdes konto om denne inte gör som bedragaren säger.

– Vi märker att bedragarna snabbt ändrar tillvägagångssätt och kan ibland även ta till verbala hot. Blir man uppringd är det viktigt att inte dela med sig av sina koder från bankdosan eller logga in på sitt mobila bank-id. En bankperson skulle aldrig be om dessa uppgifter, säger Lotta Mauritzson.

Fakta vishing

Telefonbedrägerier, vishing (voice phising) innebär att en bedragare ringer upp och försöker förmå mottagaren att lämna ifrån sig koder från bankdosan eller logga in via sitt mobila bank-id, för att där igenom få tillgång till mottagarens konto. Bedragarna riktar främst in sig mot äldre personer, cirka 70 procent av de som drabbas är 70 år och äldre.

Telefonbedrägerier – skydda dig

 

Till toppen