Årets andra omgång av nya gränskontrollanter

Denna vecka påbörjade 23 personer sin utbildning till gränskontrolltjänstemän hos gränspolisen i region Stockholm. Under 2019 ska cirka 100 gränskontrollanter anställas för att förstärka regionens gränsverksamhet.

– Vi arbetar på flera sätt för att förstärka verksamheten. De nyanställda som nu börjar är ett välkommet tillskott, säger Lisa Ström, chef för gränspolisenheten i region Stockholm.

Den omgång som startar sin utbildning denna vecka är årets andra omgång nyanställda. Tidigare i februari anställdes 17 personer.

Alla de 40 som hittills erbjudits anställning som gränskontrolltjänsteman uppfyller kraven för anställning enligt den kravprofil som tagits fram i samråd med verksamheten, inga undantag har gjorts. Alla är också säkerhetsprövade enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning.

Regionpolisledningen Stockholm beslutade i december förra året om en så kallad särskild händelse för öka förmågan inom regionens gränskontrollverksamhet. De anställningar som nu gjorts är ett led i det arbetet.

FAKTA

I Sverige används civila gränskontrollanter vilket gjorts under en mycket lång tid. Det finns inga bestämmelser i EU-lagstiftningen som rör om gränskontrolltjänstemän ska vara civila eller poliser.

Tidigare artiklar
Gränspolisen i region Stockholm förstärker verksamheten
Ökade resurser till gränspolisen i Stockholm