Beslaget i Göteborg öppnar senare den 15 februari

Fredagen den 15 februari öppnar beslagsgruppen i Göteborg kl. 09.30 p.g.a. arbetsplatsmöte. Detta gäller både mottagning samt utlämning av beslag på Odinsgatan 28 i Göteborg.