Framgångar med Snabbare lagföring för polisen

Försöksverksamheten Snabbare lagföring, där målet är att minska tiden från anmälan till dom för enkla brott, har under försöket redan fått flera positiva effekter.

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag där flera av rättsväsendets myndigheter deltar. Målet är att minska tiden från begånget brott till straff för enkla brott, från dagens snitt på 22 veckor till 2–6 veckor. Inom polisen pågår försöket i polisområde Stockholm nord och ärenden där som hanteras genom Snabbare lagföring är klara efter i genomsnitt 5,6 veckor.

– Samarbetet med övriga delar av rättsväsendet är avgörande. När alla instanser, såväl polisen som åklagare och domstolar, gör rätt och gör det snabbt ökar också rättssäkerheten, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Kan göra skillnad för gärningspersonen

Det finns exempel på ärenden som handläggs mycket snabbt. I ett fall som gällde grovt rattfylleri var tiden mellan gärning och dom 9 dagar.

– I just det fallet tog gärningspersonen själv upp i rätten att den snabba konsekvensen gav en rejäl tankeställare. Det kan alltså göra skillnad även för gärningspersoner att den rättsliga konsekvensen kommer så snart inpå begånget brott, säger poliskommissarie Jörgen Nilsson, projektledare för Snabbare lagföring.

För polisen handlar Snabbare lagföring i praktiken om att poliser i yttre tjänst kan avsluta utredningen på plats vid enklare brott – som trafikbrott, narkotikabrott och snatterier. För att göra alla delar rätt har poliserna stöd på telefon av en jourförundersökningsledare som vägleder dem. Ett nytt sätt att delge den misstänkta gör handläggningstiden kortare och poliserna kan dela ut böter eller delge en tid för huvudförhandling i domstolen direkt.

– Utöver den direkta återkopplingen från jourförundersökningsledare har vi även en återkoppling genom hela rättskedjan där beslut från åklagare eller domen från tingsrätten skickas till poliserna som hade ärendet, säger Jörgen Nilsson.

Färre kompletteringar

Statistiken visar också att polisens utredningar har blivit bättre i försöket. Kompletteringsvolymen – det vill säga antalet utredningar som åklagare skickar tillbaka till polisen för begäran om kompletteringar – har sjunkit markant i försöket. I de brottskategorier som omfattas av försöket ligger kompletteringsvolymen i normala fall på omkring 20 procent, jämfört med under 4 procent i de ärenden där polisen använt metoden Snabbare lagföring.

– I de lokalpolisområden där försöket pågår har kvaliteten på våra förundersökningar höjts markant. Dessutom ser vi att personer till exempel blir mer motiverade att vittna när förhandling i tingsrätten sker inom några veckor när de har en färsk minnesbild, i stället för att det dröjer flera månader, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Även försök med unga

I dagsläget ingår hela polisområde Stockholm nord i försöket, men det finns förslag om att Snabbare lagföring ska utökas successivt och införas i fler delar av landet de närmaste åren.

Hittills har projektet Snabbare lagföring omfattat ärenden där den misstänkte är 18 år eller äldre. Men nu i januari 2019 startades även ett ungdomsspår i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby som omfattar även misstänkta unga lagöverträdare under 18 år, i samarbete med kommunernas socialtjänster, åklagare och domstolen.

Läs mer om regeringsuppdraget Snabbare lagföring