Sök på polisen.se

Gränsfrågor i fokus - frågestund för media

Polisens arbete med yttre gränskontroll och att göra inre kontroller är allt mer i fokus. För att stärka förmågan i Stockholmsregionen har i dagarna en särskild organisation sjösatts.

Syftet med den särskilda insatsen är att upptäcka och förhindra irreguljär migration och illegala gränspasseringar, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och bidra till ett smidigt flöde för resenärer. I gränskontrollverksamheten ska brott förebyggas, upptäckas och åtgärder vidtas som skapar förutsättningar för lagföring.

Härmed inbjuds media till en frågestund med regionpolischef Ulf Johansson, Lisa Ström, chef för gränspolisen i Stockholm samt kommissarie Per- Arne Kaati som svarar på frågor och ger en bakgrund till nuläget samt en bild av hur arbetet ska göras i framtiden. Tillfälle för enskilda intervjuer kommer att ges.

Plats: pressrummet Norra Agnegatan 33-35.
Tid: Kl 11-12.
Onsdagen den 6 februari.
Presslegitimation krävs.
Kontakt Varg Gyllander, chef mediegruppen region Stockholm
Tel: 070 268 99 99