Sök på polisen.se

Gränskontrollerna fortsätter på samma platser som tidigare

Gränskontrollerna vid inre gräns ska förlängas med ytterligare en period om tre månader. Polismyndigheten ska genomföra gränskontroller vid olika platser under perioden 12 februari till och med 11 maj 2019.

För att möta hoten mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten så genomförs en kontinuerlig riskanalys. Polismyndighetens bedömning är att en återinförd gränskontroll fortsatt ska utgöras på samma platser som tidigare:

 • Öresundbron
 • Hyllie tågstation
 • Ystads hamn
 • Karlshamn hamn
 • Karlskrona hamn
 • Helsingborgs hamn
 • Malmö hamn
 • Trelleborgs hamn
 • Göteborgs hamnar
 • Varbergs hamn
 • Hamnarna i Stockholms län
 • Arlanda flygplats
 • Bromma flygplats
 • Landvetter flygplats
 • Skavsta flygplats
 • Malmö airport

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015. Regeringens beslut om att återinföra gränskontroll vid inre gräns baseras på bedömningen att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Polismyndigheten bestämmer var och hur gränskontroll ska genomföras och kontrollerna ska anpassas till vad som nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet. Kontrollerna kommer alltså att utföras på samma platser som tidigare.