Guidade visningar av Vi & Dom – en utställning som bränner till och berör

Hand

Från den 2 februari ges guidade helgvisningar av Vi & Dom, den uppskattade utställningen om hatbrott på Polismuseet i Stockholm. På lördagar och söndagar kl. 15 tar en museipedagog med dig runt i en angelägen utställning, som inte lämnar någon oberörd.

Ett hatbrott riktar in sig på den du är, på din identitet. Något du inte kan ändra på. Hatbrott innebär att det finns ett motiv till brottet på grund av hudfärg, etniska bakgrund, religion, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

I Vi & Dom får du som besökare tänka, känna och reflektera kring hatbrott och fördomar. I den interaktiva utställningen kan du både få glåpord kastade efter sig och kunskap och mod att säga ifrån om du blir vittne. Genom personliga berättelser får du en förståelse hur hatbrott drabbar och vad du kan göra som utsatt eller medmänniska.

Många som utsätts för hatbrott vittnar om att det efteråt inte är brottet i sig som är det värsta. Det värsta är att människorna runt omkring, de som fanns där, som såg och hörde, inte gjorde något.

 Efter den här visningen ska jag veta vad ett hatbrott är, att jag kan vara mig själv och att jag kan göra skillnad. Vi vill ge kunskap, verktyg och mod att agera, säger museipedagog Michaela Engvall, som även arbetat med produktionen av utställningen.

Visning av Vi & Dom

Visningen av Vi & Dom - en utställning om hatbrott har sedan den öppnade blivit Polismuseets mest bokade och visas framför allt för högstadie- och gymnasieklasser, samt andra grupper som vill lära mer om hatbrott, bland annat jurister, socionomer, anställda inom rättsväsendet eller andra med intresse för mänskliga rättigheter.

Från februari 2019 ges också öppna, guidade helgvisningar som inte kräver bokning. Lördagar och söndagar kl. 15. Visningen ingår i entréavgiften.

Studenter med Mecenatkort och ungdomar under 18 år, fri entré.