Läs Svensk Polis i mobilen

Tidningen Svensk Polis har sedan länge en egen webbplats på internet. Nu har den mobilanpassats, och är därmed enklare att läsa i mobiltelefonen.

Webbplatsen för Svensk Polis har även fått nytt utseende och en ny webbadress.
Förändringen är en del i arbetet att göra om och mobilanpassa alla polisens webbplatser. För ett år sedan lanserades en ny version av polisen.se, som förutom mobilanpassningen fick en ny design och en mer robust teknisk plattform.

Den nya adressen är tidningensvenskpolis.se

Tidningen Svensk Polis