Sök på polisen.se

Sverige en begränsad marknad för föremål från krigs- och konfliktzoner

Den öppna svenska marknaden för konst och antikviteter från krigs- och konfliktzoner, och som skulle kunna finansiera terrorism, är relativt liten. Det visar en ny studie som bland annat polisens artskydds- och kulturarvsbrottsgrupp tagit fram.

Studien "Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktzoner: En riskanalys" har under sex månader, januari-juni 2017, undersökt den öppna svenska marknaden för olika typer av kulturföremål från ett antal konfliktländer i världen, såsom Syrien och Irak, både online, på mässa och i butik – föremål som skulle kunna vara rovplundrade.

– Bakgrunden till att studien initierades är att rovplundringen av kulturföremål har lyfts fram som en källa till delfinansiering av terrorism av FN. Handel med illegalt utförda föremål ur Syrien och Irak ska enligt FN:s säkerhetsråd förhindras genom att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder säger Maria Ellior vid polisens artskydds- och kulturarvsbrottsgrupp.

1642 riskföremål identifierade

Studien identifierade 1 642 så kallade riskföremål, alltså de fornföremål som typiskt sett plundras i fem på förhand utvalda konfliktzoner, till ett sammanlagt utropspris på 1,2 miljoner kronor. Majoriteten av förmålen, 1 330 stycken, till ett utropspris av 900 000 kronor, såldes mellan privatpersoner via online-handel. Föremål kunde också hittas på specialistauktioner.

Det vanligaste utbjudna objektet var ett enskilt mynt med ursprung från Romarriket. Riskanalysen slår inte fast att de enskilda objekten skulle vara plundrade och knutna till terrorfinansiering, däremot att de tillhör en typ av föremål där det finns en risk att de skulle kunna vara plundrade.

– Slutsatsen man kan dra är att den svenska marknaden för riskföremål är ganska liten. Därmed får också risken för att terrorism skulle finansieras via den svenska konst- och antikvitetshandeln anses vara låg. Det är ett gott betyg till svensk antikhandel, säger projektledaren Lars Korsell.
I en podcast som Riksantikvarieämbetet tagit fram går att lyssna till ett fördjupat samtal om rapportens innehåll och slutsatser.

Vill du veta mer? Lyssna på: K-podd 47: Plundrade kulturföremål på den svenska marknaden?

Så gjordes rapporten

Rapporten har tagits fram vid polisens artskydds- och kulturarvsbrottsgrupp i samarbete med utredaren, juristen och konstvetaren Frida Larsdotter Lundgren samt projektledaren och docenten Lars Korsell, Brå. Finansiering har skett genom Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsbidrag.