Ökad internationell samverkan mot brottsligheten

Rikspolischefen har nyligen gjort besök i både Finland och Danmark för att utbyta erfarenheter och hitta nya samarbetsformer i arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet, internationella brottsnätverk och andra relevanta brottsområden.

Sverige är i år ordförande i det nordiska polissamarbetet, där de fem nordiska länderna samarbetar kring bland annat operativa insatser, utrustningsfrågor, forensisk verksamhet och utbildningsfrågor. Som ett led i ordförandeskapet har rikspolischefen besökt sin motsvarighet i både Danmark och Finland.

– Båda besöken var mycket givande. I Köpenhamn diskuterade vi bland annat situationen och arbetsmetoderna i utsatta områden. Vi har liknande problembilder och det finns många beröringspunkter där vi kan samverka och utbyta erfarenheter, både på regional och på nationell nivå och där dialogen kommer att fortsätta, säger rikspolischef Anders Thornberg.

En stor del av den organiserade brottsligheten har internationella kopplingar. Narkotika och illegala vapen förs till exempel över flera europeiska gränser upp mot de nordiska länderna.

Under besöket i Finland träffade rikspolischef Anders Thornberg den finska rikspolischefen och diskussionerna handlade bland annat om samarbeten mellan polis, tull och gränskontrollverksamhet.

– Nordisk samverkan och andra internationella samarbeten, till exempel Europol, EMPACT och Frontex, är avgörande för att vi ska kunna bekämpa den här typen av brottslighet på ett effektivt sätt, säger Anders Thornberg.

Sverige kommer under året att bjuda in till ett antal möten inom ramen för det nordiska polissamarbetet.