Ökade resurser till gränspolisen i Stockholm

presskonferens

På tisdagen hölls en frågestund för media med fokus på gränsfrågor i region Stockholm. På bilden syns från vänster Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef, Ulf Johansson, regionpolischef, Lisa Ström, chef gränspolisenheten, och Per-Arne Kaati, chef utredningssektionen gränspolisen.

Som en del i det långsiktiga utvecklingsarbetet i regionens gränspolisverksamhet har den här veckan en så kallad särskild händelse inletts. Dessutom har region Stockholm beslutat att ca 100 nya medarbetare ska rekryteras under år 2019 till gränspolisen.

Den särskilda händelsen syftar till att öka förmågan att genomföra gränskontroller.

– Vi behöver förhålla oss till utökade och förändrade arbetsuppgifter bland annat till följd av de återinförda gränskontrollerna i landet, men också åtgärda brister identifierade i bland annat Schengenutvärderingen. En fördel med att arbeta i en särskild händelse är att vi kan leda, fördela och prioritera arbetet utifrån samtliga resurser i regionen, säger Lisa Ström, chef för gränspolisenheten i region Stockholm.

Insatsen är en del av det utvecklingsarbete inom gränspolisenheten som pågått sedan en tid tillbaka för att förstärka och utveckla verksamheten i hela regionen.

Samtidigt kommer Polisregion Stockholm att fortsätta att utöka antalet medarbetare till gränspolisen. Ett beslut har tagits om att cirka 100 nya medarbetare ska rekryteras under år 2019 till gränspolisen, Dessa är till största delen är civilanställda

Polisen i Stockholm arbetar på flera plan med att utveckla och förstärka regionens gränspolisverksamhet. I och med den särskilda insatsen förstärks insatserna ytterligare för gränskontrollverksamheten.

Polisen i Stockholm har en omfattande åtgärdsplan för att hantera identifierade brister. Det är ett tufft bemanningsläge, och det handlar om resurser och prioriteringar i det omfattande uppdrag polisen har att hantera,. Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm, säger:

– Vi har haft många tuffa prioriteringar, vi har haft många skjutningar och grova brott i vår region. Nu behöver vi satsa på gränspolisverksamheten, och inriktningen är att vi ska öka på personalen från dagens 400 medarbetare till ca 500 till december 2019. Vi behöver ge vår personal bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Lisa Ström på gränspolisen säger:

– De nya medarbetare som vi nu kan rekrytera kommer att hjälpa oss mycket. Vi påverkas av vår omvärld och lagstiftning, och både ny och befintlig personal behöver ständig fortbildning.

Fakta

Polismyndighetens mål med gränskontrollen är att öka tryggheten och bidra till den inre säkerheten och den fria rörligheten inom hela Schengenområdet.

Den särskilda insatsen inleddes den 4 februari och syftet är att stärka polisens förmåga att genomföra gränskontroller. I gränskontrollverksamheten ska brott förebyggas, upptäckas och åtgärder vidtas som skapar förutsättningar för lagföring.

Det handlar exempelvis om att:

  • upptäcka och förhindra irreguljär migration och illegala gränspasseringar,
  • bekämpa gränsöverskridande brottslighet,
  • bidra till ett smidigt flöde för resenärer.