Polisen fokuserar på yrkestrafik

Trafikontroll av lastbil

Bild: Lars Hedelin

Under vecka 8 pågår en nationell trafikvecka med inriktning yrkestrafik, främst den tunga trafiken.

Under veckan kommer polisen att ägna extra uppmärksamhet åt den tunga yrkestrafiken med kontroll av kör- och vilotider, lastsäkring, farligt gods och fordons vikt.

– Trafikveckorna är en del av polisens arbete mot nollvisionen, säger Erling Andersson, poliskommissarie på utvecklingscentrum Mitt. Förare som inte får den vila de ska ha och kör för länge med bristfälliga fordon riskerar säkerheten i trafiken. Därför är det viktigt med kontroll av både förares kör- och vilotider och fordonens skick.

Extra stort fokus kommer att läggas på att upptäcka olaga cabotage. Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

– I regleringsbrevet för polismyndigheten finns särskilda åtaganden just gällande så kallade cabotagekontroller och flygande inspektion, säger Erling Andersson. Avseende cabotage har myndigheten därför genomfört en omfattande utbildningsinsats i ämnet. Det passar väldigt bra att göra intensiva insatser under vecka 8 när vi ändå har fokus på den tunga nyttotrafiken.

Trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg. Syftet med trafiksäkerhetsarbetet är att bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken, i enlighet med nollvisionen.

Fakta om cabotage

  • Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.
  • Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage och innebär i normalfallet en sanktionsavgift.
  • Det fastställda beloppet för sanktionsavgiften är 40 000 kronor.