Polisen i Stockholm arbetar aktivt i frågor som rör säkerhet och personal

Polisen i Stockholm arbetar aktivt i frågor som rör säkerhet, både vad gäller flygplatsen Arlanda och övrig verksamhet.

Angående uppgifter i media om säkerhetsbrister i personalkontrollen på Arlanda flygplats, en flygplats med cirka 17 000 anställda och med många ansvariga aktörer och arbetsgivare, vill polisen förtydliga att samtliga som anställs i Polismyndigheten blir säkerhetsprövade enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning. Det gäller även de funktioner där polismyndigheten utfärdar förordnanden.

– Vi har ett högt säkerhetstänk redan idag och arbetar aktivt med flygplatssäkerhet. Men vi måste hela tiden arbeta för att bli bättre och se eventuella potentiella risker. Därför beställde vi en underrättelserapport i höstas som nu har fått uppmärksamhet i media, säger Lisa Ström, chef för gränspolisenheten.

Polisen i Stockholm har sedan i höstas bland annat initierat en översyn för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas och om något ytterligare kan göras när det gäller säkerhetsprövningen. Detta inte minst med anledning av att det är många aktörer inblandade i förfarandet vid anställningar vid till exempel flygplatser och andra skyddsobjekt.

Från och med den 1 april i år träder en ny säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. Denna kan komma att tillgodose de brister som identifierats.

– Jag poängterar att det absolut inte är fritt fram att bedriva kriminell verksamhet på Arlanda. Våra anställda gör ett väldigt bra jobb inom en komplex verksamhet. Det är viktigt att säga att det rapporten handlar om är någon promille av alla anställda på flygplatsen som skulle kunna ha någon form av kriminell koppling eller risk att utsättas för kriminell påverkan, säger Lisa Ström.

Regionspolisledningen följer arbetet noga:
– Vi ser det som av största vikt att fortsätta att arbeta tillsammans med de andra aktörerna både inom polisen och andra myndigheter och samverkanspartners. Detta är inget unikt för Arlanda flygplats utan gäller säkerhetsklassade objekt samt övriga arbetsplatser, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm.