Polisen redovisar förbättrade resultat

Två poliser står vid bil och kollar på mobiltelefon.

Under förra året visade den nationella trygghetsundersökningen att förtroendet för polisen ökar och att något färre än tidigare upplever oro för brottsligheten. Bild: Lars Hedelin

Trots många utmaningar blev 2018 ett på flera sätt ett framgångsrikt år för polisen. Det visar Polismyndighetens årsredovisning som lämnats in till regeringen.

– 2018 var ett ansträngande år för polisen, med många fall av grovt våld, omfattande insatser vid demonstrationer i samband med valet och en allvarlig utveckling gällande den organiserade brottsligheten med flera attentat mot polisen. Trots det har vi löst vårt brottsbekämpande grunduppdrag på ett bra sätt, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Under 2018 fattade Polismyndigheten beslut om en långsiktig plan, Strategi 2024, där polisen har tre övergripande mål – att ha en framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, att ha en stark lokal närvaro och att vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.

Efter att straffen för vapenbrott skärptes den 1 januari 2018 häktades fem gånger så många misstänkta för vapenbrott under 2018 jämfört med 2017. Polisen ökar också antalet anställda i myndigheten. I slutet av 2018 hade Polismyndigheten 30 339 anställda, vilket är 740 fler jämfört med 2017.

– Att bli fler anställda är nyckeln till att växa och klara av vårt uppdrag framöver. Polismyndigheten har bidragit till att två polisutbildningar har kunnat starta, en i Borås och en i Malmö. I och med detta ökar våra möjligheter att attrahera nya medarbetare, säger Anders Thornberg.

Fler utbildningar och ökat förtroende

Efter att polisutbildningen i Borås och Malmö invigdes efter årsskiftet går det nu att utbilda sig till polis på fem platser i landet. Även antalet distansutbildningsplatser har ökat.

Under förra året visade också den nationella trygghetsundersökningen att förtroendet för polisen ökar och att något färre än tidigare upplever oro för brottsligheten.

– I polisens långsiktiga strategi är ett av målen att vi ska ha en stark lokal närvaro. Dessutom är ett av polisens viktigaste uppdrag att människors trygghet ska öka. Ett tecken på att vi finns där för allmänheten är att förtroendet för polisen ökar, säger Anders Thornberg.

1,2 miljoner ärenden

Polisen höll sig under 2018 inom den tilldelade budgeten. För andra året i rad ökar också polisens utredningsresultat. Under 2018 redovisade polisen 3,7 procent fler ärenden till åklagare jämfört med 2017.

Inflödet av ärenden var under förra året fortsatt högt, och på ungefär samma nivå som 2017. Totalt inkom det under förra året drygt 1,2 miljoner ärenden till polisen, eller omkring 3.400 ärenden per dag.

Polisens årsredovisning 2018