Polisens kontaktcenter får bra betyg av medborgarna

Personal vid skärmar på polisens kontaktcenter

Tjänsten att bli uppringd av PKC är mycket uppskattad och användningen ökar ständigt. Bild: Lars Hedelin

Fortsatt höga resultat för bemötande och handläggning vid medborgarnas kontakt med polisens kontaktcenter (PKC), visar polisens senaste servicemätning.

Den senaste servicemätningen som gjordes mellan 2 oktober – 2 december 2018 visade att drygt 9 av 10 medborgare som varit i kontakt med PKC var nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och fler än 8 av 10 var nöjda eller mycket nöjda med hanteringen av ärendet.

– Det är glädjande att se att medborgarna blir mer och mer nöjda. Redan vid första kontakten vidtas flera åtgärder för att utreda brott, exempelvis genom att hålla vittnesförhör eller säkra annan bevisning. Vi har även blivit bättre på att återkoppla vad som händer i ärendet för att medborgaren ska uppleva en snabb och effektiv service, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, enhetschef för nationella kontaktenheten, Noa.

Fortsatt arbete med tillgänglighet

Resultatet vad gäller tillgänglighet är lägre i servicemätningen med närmare 6 av 10 nöjda medborgare. Siffrorna har dock förbättrats något jämfört med föregående år.

– Att vidta fler åtgärder i första samtalet med medborgaren sparar totalt sett medborgarnas tid i kontakten med polisen, men leder samtidigt till ökade handläggningstider per samtal. Vi arbetar kontinuerligt med att göra oss mer tillgängliga, exempelvis genom effektivare samtalsstyrning och genom att göra oss tillgängliga i fler kanaler, till exempel utveckla självbetjäningstjänsterna, säger Anna-Carin Gustafsson Åström.

Fler medborgare erbjuds också återuppringning av polisen vilket innebär att den som kontaktar polisens kontaktcenter kan bli uppringd, istället för att vänta kvar i telefon. Tjänsten är mycket uppskattad och användningen ökar ständigt.

Fler e-tjänster på gång

Polisen arbetar kontinuerligt med att förbättra medborgarnas kontakt med polisen, exempelvis genom att utveckla fler tekniska tjänster. Det samlade arbetet med att utveckla polisens service kommer att bedrivas i ett serviceprogram som påbörjas under året.