Samverkan ska stärka utsatta områden

På rikspolischefens initiativ besökte under måndagen representanter från dagligvaruhandeln polisen för prata om hur det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden kan utvecklas och stärkas.

– Att butiker etablerar sig och finns kvar i socioekonomiskt svaga områden är en förutsättning för att människor ska känna sig trygga, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Dagen hölls på initiativ av rikspolischefen och ett 100-tal personer deltog. Bland deltagarna fanns bland annat företagare inom dagligvaruhandeln, branschföreträdare och representanter från länsstyrelserna. Även Delegationen mot segregation samt flera lokalpolisområdeschefer deltog.
Diskussionerna var ett första avstamp för utvecklad samverkan mellan polisen och näringslivet.

– Vi har haft en bra dialog och fått ökad kunskap om handlarnas förutsättningar. Det är avgörande att flera aktörer i samhället arbetar tillsammans för att vända utvecklingen i utsatta områden, och där är näringslivet en mycket viktig del. Det är också positivt att så många inom dagligvarubranschen vill och vågar arbeta tillsammans med oss, säger Anders Thornberg.