Tryggare i tunnelbanan i Rinkeby

Efter att det varit stökigt vid tunnelbanan i Rinkeby samlade polisen alla parter i och runt tunnelbanan för ett gemensamt arbete för att öka tryggheten och trivseln i och runt stationen. Situationen har nu förbättrats.

– Det gemensamma arbetet har gett bra resultat och idag har vi en avsevärt tryggare tunnelbanestation i Rinkeby och det är oerhört viktigt både för de som jobbar i och runt tunnelbanan och för de som bor och jobbar i området, säger Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby.

Bakgrunden är att situationen i Rinkeby tunnelbana under hösten 2018 förvärrades för de som jobbade i och kring stationen. Både hot, våld, narkotikaförsäljning och allmänt stök förekom och ordningsvakter hade under flera år bedömt att de inte kunde arbeta självständigt i Rinkeby utan att polisen var närvarande.
 
En gemensam långsiktig och hållbar plan behövdes för att komma tillrätta med problemen.

Arbetet har nu pågått i över tre månader med goda resultat. Det har bestått framför allt i att flera yrkesgrupper – ordningsvakter, fältassistenter, trygghetsvärdar och poliser – funnits på plats i ökad utsträckning i och vid tunnelbanan vid stängning och även under övrig tid. En utökad kontakt har skett mellan alla inblandade och arbetet har utvärderas regelbundet.

Förbättrad situation och tryggare miljö
De gemensamma insatserna har gett resultat och situationen har förbättrats.

– Alla som bor och arbetar i Rinkeby ska kunna känna sig trygga i och kring tunnelbanan och vi ser glädjande nog att det gemensamma trygghetsarbetet har gett resultat, säger Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

Trafikförvaltningen SL och MTR ser också stor skillnad och en positiv utveckling av att arbetsmiljön för ordningsvakter, stationspersonal och övriga trygghetsresurser blivit bättre.
 – I detta arbete är det också viktigt att bygga förtroende hos medborgarna för myndigheter då det naggats i kanten av olika anledningar. Då är det ännu viktigare att vi fortsätter med den metod vi arbetar utefter som gett oss detta goda resultat, säger Niclas Manestam, förvaltningsledare Trygghet Trafikförvaltningen SL.

 – Tack vare insatsen har vi både lyckats skapa en tryggare miljö för såväl våra medarbetare, som resenärerna, vilka använder tunnelbanan varje dag för att ta sig till och från arbete och fritidsaktiviteter, det är viktigt, säger Thomas Ahlskog, Trygghetschef MTR.

Det gemensamma trygghetsarbetet kommer att fortsätta.

– Det vi sett hittills är ett kvitto på vad riktigt bra samverkan kan göra, säger Niclas Andersson.

Fakta - deltagande parter

De som på olika sätt är med i trygghetsarbetet är förutom Polisen, Stockholms stad med representanter från stadens medborgarvärdar och Framtid Stockholm Järva, representanter från MTR (stationsområdesansvariga och servicevärdar) och representanter från Region Stockholm och trafikförvaltningen (tidigare Stockholms läns landsting) samt FastPartner som äger fastigheterna runt Rinkeby torg.