Vi & Dom – utställning om hatbrott blir vandringsutställning

Hatbrott

Polismuseets utställning Vi & Dom är en del i polisens satsning för att förebygga hatbrott, som är en viktig del av polisens arbete med att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna. Bild: Polismuseet

I år fyller den svenska demokratin 100 år. Som en del i att uppmärksamma det blir Polismuseets utställning om hatbrott – Vi & Dom – vandringsutställning som ska visas på fler håll i landet.

Första anhalt är Regionmuseet Kristianstad, där utställningen öppnar den 3 mars.

Polismuseets utställning Vi & Dom är en del i polisens satsning för att förebygga hatbrott, som är en viktig del av polisens arbete med att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna.

– Det finns ett stort intresse för utställningen, vilket är glädjande särskilt i tider då högerextrema rörelser får ett allt starkare fäste på flera håll i Europa. Då är det extra viktigt att sprida kunskap och förebygga hatbrott. Genom vandringsutställningen markerar polisen även 100-årsjubileet av den svenska demokratin, säger Michaela Engvall, museipedagog och ansvarig för vandringsutställningen.

Efter sommaren visas utställningen på Göteborgs stadsmuseum där den kommer att stå under drygt ett år. Intresse finns även bland andra museer att visa Vi & Dom. Med utställningen följer ett samarbete mellan föreningsliv, skola och polisen i regionen.

Målgruppen är primärt ungdomar. Utställningen har ett pedagogiskt program med skolvisningar för högstadiet och gymnasiet, samt ett lärar- och elevmaterial som stöd. Undervisningsmaterialet om hatbrott kan användas oberoende av utställningen och det används redan idag över hela landet.

Om utställningen Vi & Dom:

Min flickvän får ett knytnävslag i ansiktet. Jag blir nersparkad. Sedan försvinner de lika fort. Det behövs inte mer än några minuter för att plocka ner en nykär tonåring från ett moln och förändra dennes rörelsemönster för flera år framöver. Elsa, 20 år.

Någon begår ett brott mot en eller flera personer, för att de tillhör en viss grupp. Det kan vara romer, homosexuella eller personer med annan etnisk bakgrund. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom. Sådana brott kallas hatbrott. Det finns en straffskärpningsregel som innebär att en gärningsperson bör få ett högre straff om brottet har utförts med hatmotiv.

Hatbrott är ett angrepp mot samhällets viktigaste värderingar, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. I utställningen Vi & Dom möter besökaren bland annat berättelser från människor som har blivit utsatta för hatbrott. Hur påverkar de här brotten individen och samhället? Var kommer hatet från? Vilka konsekvenser kan det få? Hur har det sett ut historiskt? Vad gör polisen?

– Detta är några av de frågeställningar vi lyfter och diskuterar i utställningen. Målet är att fler anmäler hatbrott, fler tydligt visar att det inte är ok och att fler vågar uppmärksamma och hjälpa andra, säger Michaela Engvall, museipedagog.

Förutom att få en insikt i hatbrottets konsekvenser arbetar Polismuseet även för att minska acceptansen för hatbrott och för att få besökarna att känna att de kan göra något. Genom vandringsutställningen Vi & Dom och det pedagogiska programmet kommer nu fler museer att bidra i det viktiga kunskapshöjande uppdraget.

Fakta: Utställningen visas på Regionmuseet 3/3 – 5/5 2019.
Kontakt: Michaela Engvall, ansvarig för Vi & Dom vandringsutställning.

Polismuseets webbplats