Åtal gällande stöld av begravningsregalier

Idag väcks åtal i ärendet gällande stölden av Karl IX begravningsregalier. Polisutredningen har bedrivits av polisens grupp för Kulturarvsbrott på nationella operativa avdelningen, Noa, i nära samverkan med polisregion Öst.

Det var den 31 juli 2018 som stölden skedde i Strängnäs domkyrka, då föremål till ett värde av ca 65 miljoner kronor stals.  Flera utredare från region Öst har tillsammans med polisens nationella grupp för Kulturarvsbrott på Noa arbetat med utredningen, i nära samverkan med Åklagarmyndigheten. Bland annat finns teknisk bevisning från brottsplatsen som binder gärningsmannen till brottet.

Åtalet gäller en person som är misstänkt för stölden. Ytterligare en person är misstänkt på den lägre misstankegraden och är inte frihetsberövad.

– Tyvärr har vi ännu inte hittat de stulna föremålen, men arbetet med att hitta de fortsätter, säger Filippo Bassini, gruppchef vid artskydds- och kulturarvsbrottsgruppen på Noa.Sedan polisen blev en myndighet 2015 är denna grupp på Noa nationellt ansvarig för artskydds- och kulturarvsbrott i Sverige, då den typen av brottslighet ofta handlar om grov organiserad brottslighet och många gånger har internationell koppling.