Dom för grova narkotikabrott i nordvästra Stockholm

Två män har dömts till fängelse i sex respektive sju år för synnerligen grovt och grovt narkotikabrott.

– Det är en mycket stor mängd narkotika som inte har nått marknaden och som vi har fått stopp på innan det sålts vidare, säger Charoline Karlsson, gruppchef vid grova brott hos polisen i Stockholm nord.

Det var den 19 mars 2018 som den stora mängden narkotika hittades i samband med en husrannsakan. På en adress i Kista i nordvästra Stockholm hittades 42 kilo amfetamin, över 17 000 tabletter av olika narkotikaslag samt 37 fentanylplåster.

I ärendet har två män den 2 januari dömts till fängelse i Solna tingsrätt. En 38-årig man döms till sju års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott samt grovt narkotikabrott. En 26-årig man döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i sex år.

Brottet bedömdes som synnerligen grovt då det utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika.