Sök på polisen.se

Farlig berusningsmetod

Polisen i Karlstad har under en tid kommit i kontakt med ungdomar i främst Karlstad som berusat sig själv med en blandning av olika substanser som fått namnet ”LEAN”.

Namnet är förekommande på Internet och hänvisar till den aktuella blandningen av substanser. Ingredienserna är receptbelagd hostmedicin och andra receptbelagda läkemedel. Dessa blandas sedan med läsk eller juice.

Metoden att berusa sig med ”LEAN” skall enligt underrättelser vara ganska utbredd bland främst gymnasieelever i och omkring Karlstad.

Blandningen av dessa substanser är potentiellt livsfarlig och kan leda till att hämma andningsreflexen. En s.k. andningsdepression. Det har redan lett till att ungdomar förts till sjukhus med allvarliga symptom. Symtomen har sett olika ut, men det finns uppgifter om synbortfall, ökad hjärtfrekvens, balanssvårigheter och bortfall av tal. Blandningen tros även kunna ge upphov till tillfälliga andningsuppehåll långt efter det att man druckit av blandningen.

Polisen vill nu varna ungdomar för den livsfarliga blandningen och göra föräldrar uppmärksamma på det som polisen erfarit den senaste tiden. Det finns ännu inget dokumenterat dödsfall med anledning av ”LEAN”.
Polisen har uppfattningen att ungdomar inte har kunskap om farligheten att blanda substanser till vad som kallas ”LEAN”.