Färre våldsbrott i Trollhättan

Arbetet för att öka tryggheten för invånarna i Trollhättan ger resultat. De anmälda brotten har minskat sedan 2015. Siffror visar också en nedgång i antal anmälda våldsbrott och sexuella ofredanden.

Trollhättans stad och polisen arbetar gemensamt för att öka tryggheten i kommunen. Varje år tas medborgarlöften fram, som bland annat bygger på synpunkter från invånarna kring vad polisen och kommunen bör satsa på.

Under 2018 lovade polisen att arbeta mot narkotikabrott och att öka närvaron och synligheten på valda platser. Kommunen har ansvarat för att genomföra två trygghetsronder i Kronogården och Lextorp. Trollhättans trygghetsgrupp har prioriterat samverkan kring sexuellt våld. Fokus kommer att vara ungefär detsamma under 2019.

Fortsatt fokus på narkotika

När förra årets arbete nu summeras framgår det att utvecklingen går i rätt riktning på många sätt: antalet anmälda våldsbrott minskar, liksom övriga brott mot person[1]. Tillgreppsbrott och skadegörelse ligger på de lägsta nivåerna sedan 2015. Narkotikabrotten ligger dock på ungefär samma nivå som tidigare.

– Vi kommer att fortsätta arbeta mot narkotikan, eftersom vi ser att den ligger till grund för många andra problem, till exempel missbruk och brottslighet, säger kommunpolis Jack Lennartsson.

Under året har det också skett ett 60-tal bilbränder i Trollhättan, som ännu är ouppklarade.

– Vi stärker upp verksamheten och ser över våra arbetsmetoder, men kan inte klara det här själva. Det har varit väldigt tyst kring bilbränderna, vi behöver tips och vittnesuppgifter för att komma vidare, säger Jack Lennartsson.

Minskning av sexuella ofredanden

I framtagandet av 2019 års medborgarlöfte har 447 personer tyckt till i samband med dialoger eller via en webbenkät. Underlaget visar att kvinnor upplever en större otrygghet än män. Sexuella ofredanden har dock gått ned, från 53 anmälningar förra året till 27 i år. Polisen har arbetat tillsammans med väktare och arrangörer för att skapa trygga evenemang, bland annat genom att se över övervakning och fokusera på sexuella övergrepp. Samtidigt sker mycket av sexuella övergrepp och våldtäkter i slutna miljöer.

– När det gäller brott i nära relation ser vi att antalet anmälningar ökar. Det är positivt att fler vågar anmäla, men naturligtvis negativt att brotten sker. Även våldtäkterna ligger på samma nivå som tidigare. Det stora flertalet sker bakom stängda dörrar, säger Jack Lennartsson.

– Det är glädjande att vi ser en positiv utveckling på flera plan, det är inte alltid den bild som ges i media. Samtidigt är det tråkigt att se att brott i nära relationer ökat det senaste året. Sedan tidigare har vi ett bra arbete för att stödja utsatta kvinnor. Utmaningen nu blir att arbeta ännu mer med att förebygga våldet och ta tillvara de erfarenheter vi har med oss från det stödjande arbetet, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

 

Brottskategori 2018 2017 2016 2015
Totalt 6633 7311 7452 7560
Våldsbrott 631 696 752 786

Varav våldsbrott
– våld i offentlig miljö

120 164 170 188

Övriga brott mot person

344 391 445 445

Våldsbrott  –
brott i nära relation

159 119 126 147
Våldtäkt/försök till 23 22 33 25
Sexuellt ofredande 27 53 45 34

Tillgreppsbrott
(exkl butik)

1485 1692 1764 1820
Varav tillgreppsbrott (exkl butik) – inbrottsstöld i bostad 56 111 104 90

 Tabellen anger antal anmälda brott i Trollhättan avseende perioden 1 januari-30 november resp. år

[1] Övriga brott mot person innefattar vållande brott (skada, död), framkallande av fara, hemfridsbrott, ofredande, olaga förföljelse, ärekränkning, sexbrott som inte är våldtäkt (ex sexuellt ofredande).

Läs mer om medborgarlöftet i Trollhättan.