Försöket med telefontider och fler dialoger utvärderas

FB-Sjöbo_12_dec

Nu ska försöket med telefontider och fler medborgardialoger i Skurup, Tomelilla och Sjöbo utvärderas. Medborgarna välkomnas att tycka till!

Under våren 2018 gjordes en del förändringar i tillgängligheten i lokalpolisområde Ystad, bestående av kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn. 

- Vi såg att besöken i receptionerna på polisstationerna var relativt få i framför allt Skurup, Tomelilla och Sjöbo, och ofta av den karaktären som inte nödvändigtvis kräver ett besök på en polisstation eller personligt möte med polispersonal. Vi ställde oss frågan om det här verkligen var rätt sätt att vara tillgängliga, med tanke på det låga besökarantalet, berättar lokalpolisområdeschef Mats Cronhag. 

Förändringen blev att under en försöksperiod på minst ett halvår endast ha fasta öppettider i receptionerna på två av lokalpolisområdets polisstationer, huvudstationen i Ystad samt Simrishamn längst i öster, och i de övriga tre kommunerna istället införa telefontider till kommunpoliserna två timmar varje vecka, kompletterat av fler medborgardialoger och besök för att möta medborgarna ute på gator och torg, i möjligaste mån med ett mobilt poliskontor. Sedan slutet av april i fjol har 8 medborgardialoger arrangerats i Skurup, 5 i Sjöbo och 6 i Tomelilla. Efter försöksperioden utlovades en utvärdering, där medborgare och samverkanspartners skulle få tycka till. Det är denna utvärdering som nu ska göras. 

Den akuta verksamheten, det vill säga de poliser som finns ute på fältet och åker på larm etc, berördes inte alls av förändringen, utan har hela tiden fortgått precis som tidigare. 

- Ja, det är viktigt att komma ihåg att utvärderingen inte gäller vår akutverksamhet, utan den möjlighet man har att uträtta ärenden av mer administrativt slag, prata med sin kommunpolis, lämna tips, fråga om råd och så vidare. Det man tidigare kunde göra genom ett besök på polisstationen i sin kommun, påpekar Mats Cronhag. 

Måndagen den 14 januari genomförs en medborgardialog på torget i Skurup klockan 15:30-17:00, och en vid ICA Kvantum i Sjöbo klockan 18:00-19:30, en vid Bo Ohlsson i Tomelilla klockan 14:30-16:00 och en på Torget i Tomelilla klockan 16:30-18:00, dit medborgarna är välkomna att komma och lämna sina synpunkter på hur man tycker att den här försöksperioden har fungerat.  

- Vi hoppas att så många medborgare som möjligt tar tillfället i akt och kommer och pratar med oss! Vi är måna om att höra vad de tycker, så att vi använder våra resurser på ett sätt som kommer dem bäst till gagn. Och självklart får man även komma och prata om annat, säger Mats Cronhag. 

För den som inte har möjlighet att komma till någon av medborgardialogerna och framföra sina synpunkter muntligen, går det bra att mejla till adressen utvardering.receptioner@polisen.se. Brevlådan är öppen till och med söndagen den 27 januari. Självklart går det även bra att ringa till kommunpoliserna på deras telefontid tisdagar kl 08-10. Telefonnummer finns här- Kontakt/Polisstationer - sök på aktuell kommun. 

Företrädare för kommunerna kommer att bjudas in till ett utvärderingsmöte i särskild ordning.