Gränspolisen i Stockholm förstärker verksamheten

Polisen i Stockholm har påbörjat ett arbete med att utveckla och förstärka regionens gränspolisverksamhet. Samtidigt är det operativa trycket stort och nu förstärks insatserna ytterligare.

– Vår personal gjorde väldigt många bra insatser förra året, trots ett tufft bemanningsläge. Till exempel fördubblades antalet personer som nekades inresa, verkställigheterna ökade och ett intensivt spanings- och utredningsarbete ledde till att vi kunde lagföra ett flertal organiserade stöldligor, säger Lisa Ström, chef för gränspolisenheten i region Stockholm.

Sedan en tid tillbaka pågår ett genomgripande förändringsarbete inom gränspolisenheten i syfte att förstärka och utveckla verksamheten i hela regionen. Bakgrunden är utökade och förändrade arbetsuppgifter bland annat till följd av de återinförda gränskontrollerna i landet, men också brister identifierade i den Schengenutvärdering som nyligen genomförts.

– Vi har en omfattande åtgärdsplan för att hantera de brister vi har och för att förstärka verksamheten. Framför allt handlar det om att vi måste bli fler, men också om att våra metoder behöver utvecklas ytterligare, säger Lisa Ström.

Målsättningen är att antalet medarbetare vid gränspolisenheten ska utökas i takt med att polisen tillförs nya resurser kommande år.

För att hantera det långsiktiga förändringsarbetet samtidigt som de operativa behoven ökar, beslutade regionpolisledningen i december förra året om en så kallad särskild händelse. Målet är att kraftsamla och öka förmågan inom regionens gränskontrollverksamhet.

– Vi har länge haft utmaningar i gränskontrollverksamheten, som både är komplex och föränderlig. För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt, och efter noggrann genomlysning, blev det tydligt att vi behöver prioritera och bedriva gränskontrollverksamheten i särskild ordning, säger biträdande regionpolischef Pia Sjunnegård Dahlbom.

Fakta

Den särskilda insatsen startar den 4 februari 2019 och kommer stärka gränspolisens förmåga att genomföra gränskontroller.

Det handlar exempelvis om att:

  • upptäcka och förhindra irreguljär migration och illegala gränspasseringar,
  • att bekämpa gränsöverskridande brottslighet,
  • att bidra till ett smidigt flöde för resenärer.