Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Kommunen och polisen samarbetar för trygghet i Halmstad

Kenneth och Therese_1_IMG_1292

Kenneth Mattsson är kommunpolis i Halmstad. Tillsammans med Therese Wallgren som är trygghetssamordnare i Halmstads kommun driver han arbetet med medborgarlöftet i Halmstad. Bild: Gith Thedvall

Inför 2019 uppdaterar Halmstads kommun och polisen sitt medborgarlöfte. Målet med det gemensamma arbetet är att invånarna i Halmstad ska känna sig tryggare och att brottsligheten ska minska. Du kan bidra genom att svara på ett antal frågor.

Medborgarlöftet innebär att Halmstads kommun och polisen jobbar tillsammans med att ta fram konkreta aktiviteter inom det brottsförebyggande arbetet. Nu är det dags att ta fram en uppdaterad lägesbild, för att stämma av att arbetet fokuserar på rätt åtgärder. Det sker bland annat genom att alla invånare har möjlighet att besvara en enkät.

Besvara enkäten här! Den ligger uppe till den 31 januari.

Polismyndigheten och kommunfullmäktige tar beslut om medborgarlöftet varje år och det praktiska arbetet med att uppfylla löftet pågår kontinuerligt baserat på vad som kommer fram i dialog med invånarna.

Gemensamt arbete för ökad trygghet

Det gemensamma arbetet med medborgalöftet började hösten
2016 då representanter från kommunen och polisen var ute på flera platser för att höra vad invånarna tänker om trygghet. Det resulterade i cirka 1 200 svar från allmänheten om deras upplevelse av tryggheten i kommunen.
Enkäten gjordes om så sent som i början av 2018. Som en komplettering gjordes under våren även en enkät riktad till unga mellan 12 och 20 år.

– Vårens enkätundersökning riktad till unga visar att många upplever
otrygghet vid busshållplatserna i centrum. Våra tidigare medborgardialoger, som sammanfattas i medborgarlöftet, visar också att invånarna upplever otrygghet i Halmstads centrum. Den lägesbild vi fått genom enkäter och möten med medborgarna ligger till grund för att vi under hösten fokuserat extra på
stadskärnan och speciellt busshållplatserna där, säger Kenneth Mattsson,
kommunpolis i Halmstad.

Therese Wallgren är brottsförebyggande samordnare på Halmstads kommun.
– I vårt material ser vi att de allra flesta är trygga hemma men många upplever otrygghet i sitt område, detta stämmer i stort överens med större nationella trygghetsmätningar i landet. Det ska bli spännande att se om Halmstadborna upplever sin situation på samma sätt nu eller om det skett några förändringar sedan enkäten gjordes förra gången, säger hon. 

Medborgarlöfte för Halmstads kommun 2018

Till toppen