Man häktad för grovt vapenbrott efter DNA-träff

Tack vare en DNA-träff sitter en 18-årig man från Södertälje nu häktad för ett grovt vapenbrott. Utredningen tog sin början redan i slutet på 2017 men mannen har inte kunnat knytas till brottet förrän nu.

I slutet av 2017 hittades vapen och magasin i samband med en husrannsakan i Södertälje. Gripanden gjordes och cirka ett år senare, i slutet av 2018, dömdes en man i hovrätten, som tidigare friats i tingsrätten för grovt vapenbrott. Mannen menade dock att han enbart förvarade vapnen åt en kompis och att han trodde att dessa var attrapper, vilket de inte var.

DNA-träff ett år senare

En vecka efter att domen fallit kom en träff från Nationellt forensiskt centrum, NFC. På ett av magasinen som hittades i slutet av 2017 fanns DNA från en då okänd person, men som nu kunnat knytas till en 18-årig man från Södertälje. Tack vare att polisen topsade en misstänkt vid ett så kallat vardagsbrott kunde dennes DNA matchas mot ett grovt brott. I samband med en husrannsakan hos mannen påträffades även narkotika och kontanter och 18-åringen misstänks nu även för grovt narkotikabrott samt penningtvätt.

– Vi är glada att vi lyckats få bort dessa vapen och narkotika från gatan. Förhoppningsvis har vi stört något nätverk genom att ta från deras lager, säger Jonas Lindberg, kriminalinspektör på grova brott vid polisen i Stockholm Syd.


Faktaruta:
Registertopsning enligt 28 kap 12 a Rättegångsbalken

Registertopsning syftar till att kunna jämföra DNA-profiler från skäligen misstänkta med DNA-profiler från ouppklarade brott. Det är ett mycket viktigt verktyg för att kunna klara upp grova brott och ska användas i så stor utsträckning som möjligt.

Vilka får topsas?

  • Skäligen misstänkta för brott med fängelse i straffskalan.
  • Misstänkt måste ha fyllt 15 år.
  • Om det kan antas att påföljden för brottet blir enbart böter ska topsning inte ske. Detta innebär att misstanke om brott med max sex månaders fängelse i straffskalan ofta innebär att topsning inte ska ske. Vid denna bedömning ska dock vägas in om personen är dömd tidigare för liknande brottslighet eller har befintliga andra misstankar. Det kan då finnas skäl att tro att påföljden kommer bli mer än enbart böter och topsning kan då ske. Denna bedömning behöver inte vara alltför ingående.
  • Om det aktuella brottet har enbart fängelse i straffskalan finns det i princip alltid skäl att topsa.