Minskad brottslighet i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

Brottsligheten har generellt minskat i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna sedan 2014. Problem med narkotikaförsäljning kvarstår dock på vissa platser och där jobbar polisen vidare med riktade insatser.

– Trots de utmaningar vi har haft har brottsligheten gällande rån, våld på allmän plats och inbrott minskat under 2018. Det ger oss ett kvitto på en effektiv brottsbekämpning där en bra samverkan med våra tre kommuner bidragit till positiva effekter, säger Emil Andersson, lokalpolisområde Sollentuna som innefattar kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Det finns platser där det sker fler brott och det handlar ofta om samlingsplatser för ungdomar och kriminella nätverk. På dessa platser ser vi en del narkotikahandel och det arbetar polisen offensivt med att förhindra. I Upplands Väsby handlar det också om ett ökat antal personrån den senaste tiden och de har skett i de centrala delarna. I Sollentuna ser vi ett ökat antal fall av misshandel runt stationsområdet.

 – Vi har en bra överblick över det som sticker ut negativt och vi analyserar och samverkar sytematiserat med kommunerna och andra aktörer för att bryta mönstren, säger Emil Andersson.

– Även om det finns platser i de tre kommuner som lokalpolisområdet omfattar – Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna - som upplevs som otrygga har risken att utsättas för brott minskat. Det är en trend som vi ska fortsätta att hålla, säger Emil Andersson.

Samverkan med kommunerna kommer under 2019 att fortsätta. 

– Vi planerar aktiviteter som vi tror kan bidra till ännu bättre effekter vad det gäller minskad brottslighet. I det arbetet har invånarna varit en viktig del i att berätta vad de anser är viktigt för att öka tryggheten. Vi vill gärna tacka alla er som har bidragit till att vässa vårt arbete, säger Emil Andersson.