Sök på polisen.se

Ny inriktning för polisiär konflikthantering

Polisiär konflikthantering, Polkon, är polisens grundläggande utbildning i självskydd, vapen och taktik. Den nya inriktningen ska utveckla den enskilda polisens förmåga att göra situationsbedömningar och fatta rättsäkra och adekvata beslut.

Den nya inriktningen gäller från den 1 januari och sedan utbildningen började 2014 har inriktningen ändrats vid två tidigare tillfällen. Polkon är en del av polisutbildningen och även en löpande utbildning för kompentensutveckling vilket bland annat ska förbereda poliser på att hantera svåra situationer. Målet är att varje ingripande ska vara så säkert som möjligt och med så lite konflikt som det går.

– Utbildningen uppdateras kontinuerligt och i december fattades ett nytt inriktningsbeslut för Polkon som handlar om att ytterligare stärka polisens förmåga att använda rätt taktik vid rätt tillfälle, berättar poliskommissarie Tomas Windahl, ämnesområdesansvarig för Polkon.

Det är här tredje gången sedan Polkon initierades 2014 som en ny inriktning beslutas.

– Det gör vi för att kunna följa trender och använda oss av de erfarenheter vi fått från olika händelser. Med den här inriktningen lägger vi fokus på förmågan att göra en korrekt bedömning i varje unik situation. Polkon handlar om att ge den enskilda polisen verktyg i allt från kommunikation till våldsanvändning, menar Tomas Windahl.

Den tidigare inriktningen under perioden 2016 - 2018 har fokuserat på terror. Även om Sverige kommer att behöva hantera hotet om terrorhandlingar även under 2019 är den nya inriktningen inte riktad mot en speciell situation eller företeelse utan strävar efter att utveckla förmågan att bedöma olika slags situationer och genom det besluta vilken taktik som ska användas. Utbildningen förbereder också deltagarna på många olika scenarier, till exempel terrorhandling, skolskjutning eller möten med människor som lider av psykisk ohälsa.

En förväntad effekt av den nya inriktningen är att ge en ökad förståelse hos den enskilda polisens om sin förmåga och sina begränsningar.

– Avsikten är att skapa en ökad trygghet för den enskilda polisen i svårbedömda situationer. Dessutom, tack vare ett större antal lösningsalternativ i situationer där våld kan förekomma ger den också ett ökat handlingsutrymme vilket i sin tur ger mindre stress vid beslut, säger Tomas Windahl.

Fakta Polkon

Polkon omfattar kompetensutveckling inom ämnesområdena, kommunikation, mental förberedelse och stresshantering, taktik, fysiska tekniker och metoder, användning av OC-spray och skjutvapen, juridik respektive akutsjukvård kopplat till polisens våldsanvändning. Syftet är att minska riskerna för våld och öka polisens möjligheter att agera rättssäkert, där den defensiva taktiken strävar efter att förebygga konfrontationer och våld.