Offensiva satsningar krävs mot den grova brottsligheten

Rikspolischef Anders Thornberg

Rikspolischef Anders Thornberg vid rikskonferensen 2019. Bild från konferensens TV-utsändning.

Polisen griper alltfler för grova brott, men det krävs också lagändringar och offensiva satsningar från hela samhället. Det säger rikspolischefen som idag talar om den grova brottsligheten på Folk och försvars rikskonferens.

Under de senaste två åren har närmare 90 personer skjutits ihjäl i landet. Samtidig har polisen kraftigt ökat sina insatser mot den grova brottsligheten. Antalet häktade för grova vapenbrott har femfaldigats, mer vapen och narkotika tas i beslag och alltfler grips, åtalas och döms för grova våldsbrott.

− Trots alla insatser är skjutvapenvåldet på en hög nivå. Det visar att det finns ett ständigt inflöde av unga till de kriminella nätverken. Därför krävs mer kraftfulla åtgärder från hela samhället. Det bästa sättet att bryta utvecklingen är att ge rättsväsendet bättre förutsättningar att klara upp grova brott och arbeta brottsförebyggande, samtidigt som övriga samhällsfunktioner förstärker sitt förebyggande arbete och arbetar mer samordnat med rättsväsendet, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Rikspolischefen deltar under Folk och försvar i ett seminarium med riksåklagaren under rubriken Hoten mot Sverige – rättsstatens förutsättningar och utmaningar. Han ska bland annat berätta om den promemoria Polismyndigheten lämnade in till Justitiedepartementet i slutet av november. Den innehåller förslag på lagändringar, förslag till samverkan och uppdrag med andra myndigheter och exempel på insatser som kommuner, fastighetsägare med flera skulle kunna genomföra för att förebygga den grova brottsligheten.

Vid Folk och försvar deltar även Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef för Storgöteborg nordost. Seminarierna vid konferensen direktsänds eller kan ses i efterhand på Folk och försvars webbplats.

Fakta: 328 häktade för vapenbrott

Under förra året häktades 328 personer misstänkta för vapenbrott, grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott, en kraftig ökning jämfört med 2017, då 65 personer häktades för vapenbrott. Det är framför allt straffskärpningen för vapenbrott som trädde i kraft den 1 januari 2018 som har gett polisen ett kraftfullare verktyg mot illegala vapen.

Fördjupning

Rikspolischefen: Samhället måste ta krafttag mot skjutvapenvåldet

Promemoria med förslag till Justitiedepartementet mot den grova brottsligheten