Ökad förmåga att utreda internetrelaterade sexuella övergrepp på barn

Nya nationella riktlinjer, ett gemensamt utredningssystem och utvecklingen av regionala it-brottscentrum stärker polisens förmåga att utreda internetrelaterade sexuella övergrepp på barn.

Polisen får in runt 30-50 tips i veckan gällande den här typen av brott.

– Vi har idag många duktiga utredare inom detta område, men att utreda it- relaterad brottslighet är på flera sätt en stor utmaning för oss, så genom att samla och använda resurserna mer effektivt kommer svensk polis blir bättre på att hantera de här brotten, säger Patrick Cordner, chef nationellt it-brottscentrum.

Polisen får in ett stort antal tips kopplat till olika former av it-relaterad brottslighet varje vecka. Vissa av dem är anonyma, vilket gör det mycket svårt att ta dem vidare utan möjlighet att kunna verifiera dem, och därmed få lagstöd för att till exempel kunna använda tvångsmedel.

It-relaterad brottslighet är prioriterat och de nya nationella riktlinjerna för att utreda internetrelaterade övergrepp på barn kommer att implementeras under våren 2019. Samtidigt pågår arbetet med att bygga upp regionala it-brottscentrum i Polismyndighetens sju regioner, det beräknas vara klart i slutet av 2020.

– Efter 2020 kommer vi att ha en samlad specialiserad kompetens inom it-brottslighet. Runt 100 specialiserade utredare som utreder internetrelaterade sexuella övergrepp på barn ska finnas runt om i landet, säger Lena Larsson som är gruppchef på Noas nationella it-brottscentrum.

Sedan något år tillbaka har Polismyndigheten också ett gemensamt anmälnings- och utredningssystem. Det gör att man kan samarbeta i utredningarna över regionsgränserna på ett enklare sätt än när polisen bestod av flera olika myndigheter.

Dessutom har myndigheten tagit fram ett nytt förhållningssätt till hur man kategoriserar bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn, som frigör tid för att kunna arbeta mer med att identifiera brottsoffren på bilder och filmer. Därmed kan man på ett bättre sätt stoppa pågående övergrepp, och lagföra fler personer som utför övergrepp eller sprider övergreppsmaterial.