Just nu har polisens teleoperatör tekniska problem. Det betyder att väntetiden kan bli längre för den som ringer 112. Problemet kan också påverka framkomligheten till 114 14.

Ökad synlighet efter dödsskjutningen i Jakobsberg

Sedan den 12 januari har polisen inlett fem förundersökningar om mord eller försök till mord i Jakobsberg och Tensta. Förundersökningarna riktar stort fokus mot att utreda och se samband mellan händelserna.

- Vi lägger stor kraft och stora resurser på att förhindra och utreda senaste tidens grova våldsbrott. Det är av mycket stor vikt att vi gör allt vi kan för att hindra den utveckling vi ser, säger Erik Widstrand, kommenderingschef för den särskilda händelsen Max.

- Vi har en god bild av kriminella konflikter i regionen och arbetar kontinuerligt på bred front mot den grova brottsligheten.

Onsdagen den 30 januari sköts en person till döds i Jakobsberg, dagen innan besköts en person som befann sig i en butik i Jakobsberg. I det senare ärendet greps och anhölls tre personer. Veckan dessförinnan, den 26 januari, sköts en person i benet i Jakobsberg, även i detta fall har polisen inlett en förundersökning om försök till mord.

Den 12 januari sköts en man till döds i Tensta och den 27 januari sköts en man som skadades svårt i samma stadsdel.

Ett viktigt mål för Stockholmspolisen är att återskapa ett lugn och en trygghet i de områden som har drabbats. Av den anledningen genomför man en trygghetsskapande insats i Jakobsberg där polisen samverkar med lokala frivilligorganisationer, religiösa samfund med mera.

Polisen kommer vara extra synlig i området och polisstationen har under helgen utökade öppettider. Anledningen till det är att fånga upp frågor från allmänheten men också ge möjlighet för de som har gjort iakttagelser kring händelser att få prata med polisen. Tips kan också lämna till polisen på telefon 114 14.

Fakta: Särskilda händelsen Max

  • Särskilda händelsen Max syftar bland annat till att utreda och frihetsberöva individer som skadar och dödar varandra i händelser som snarast liknar uppgörelser.
  • Under 2018 skedde 105 bekräftade skjutningar med 11 avlidna och 44 skadade personer som följd.
  • Under 2017 skedde 131 bekräftade skjutningar i Region Stockholm. Dessa resulterade i 44 avlidna och 44 skadade personer.
  • Sedan november 2016 för polisen på regeringens uppdrag statistik över antalet bekräftade skjutningar.
  • En bekräftad skjutning är tillfälle då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig.

Läs mer om polisens satsning mot grov brottslighet i region Stockholm.