Sök på polisen.se

Omhändertagna berusade ska få vård istället för att sättas i arrest

Robert Kindroth, kommunpolis på lokalpolisområde Södermalm och Victor Lindfors, specialistläkare på Beroendeakuten i Stockholm.

Robert Kindroth, kommunpolis på lokalpolisområde Södermalm och Victor Lindfors, specialistläkare på Beroendeakuten i Stockholm. Bild: Stockholms läns landsting

Omkring tre tusen fler personer som blir omhändertagna årligen enligt lagen om omhändertagande av berusade (LOB), ska till vården istället för till arresten. Det beräknas resultatet bli av ett förändrat arbetssätt inom polisregion Stockholm.

– I de allra flesta fallen behöver de omhändertagna enligt LOB komma till vård och därför är det viktigt att vi samverkar så att fler kommer till vård, säger Robert Kindroth, kommunpolis inom Lokalpolisområde Södermalm.

2015 upprättades ett regionalt samverkansprojekt med andra samhällsaktörer för att fler omhändertagna enligt LOB ska erbjudas vård. Utifrån detta planeras olika insatser och några insatser är redan igång.

– Personer som omhändertagits enligt LOB befinner sig ofta i en medicinskt riskfylld situation och därför är sjukvården ett säkrare alternativ. Och det kan i förlängningen vara livsavgörande, säger Victor Lindfors, specialistläkare på Beroendeakuten Stockholm.

Inför pilotverksamheten har man tagit fram ett screeninginstrument i form av en checklista för bedömning av vårdbehov, som poliser i yttre tjänst har utbildats inom.

– Screeninginstrumentet hjälper polisen att bedöma om de omhändertagna behöver komma till vården eller inte och utbilningsinsatsen inom polisen genomförs i takt med att vården har möjlighet att ta emot fler personer, säger Robert Kindroth. Även ordningsvakter har utbildats i screeningsinstrumentet.

Läs mer om samverkansprojektet