Pressmeddelande angående avliden man i Karlskrona

Den 25 december 2018 anträffades en man, avliden i sin bostad i Karlskrona centrum.

Omständigheterna på platsen gjorde att polisen upprättade en anmälan med misstanke om mord. Samma dag inträffade även en brand i den avlidnas affärslokal i Rödeby och detta rubricerades som mordbrand.

Polis, under ledning av åklagare, har därefter intensivt arbetat med att bringa klarhet i vad som hänt på de båda platserna och det är först när detta arbete är klart som vi kommer ha ett händelseförlopp som helt eller till vissa delar kan presenteras för allmänheten. Ingen person är i dagsläget delgiven misstanke om brott.

Polisen har skickat olika prover för analys. Vi väntar även på det slutgiltiga obduktionsresultatet. Dessa analyser kan komma att ta flera veckor. Under tiden så kommer polisen hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder i syfte att bringa klarhet i ärendet.

Polisen har fått in flera tips om vilka som kan tänkas vara inblandade och vi beaktar detta i vårt utredningsarbete.

Ytterligare uppgifter kommer inte att lämnas ut av åklagare eller polis förrän vi anser att vi har fått hela händelseförloppet klarlagt.